cal·ligrama

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
cal·ligrama by Mind Map: cal·ligrama

1. un cal·ligrama es un tipus de poema visual

1.1. un cal·ligrama o poema visual es un text en el qual les paraules s'usen.

1.2. un cal·ligrama es un poema on veiem que el so, la forma i l'espai sumen.

1.3. la tipografia o la caligrafia per tal de representar el contingut del poema

2. quan es va inventar?

2.1. es va inventar a l'any 1923 per Joan Salvat-Papasseit

2.2. els cal·ligrames es posen de moda a les primeres dècades del segle XX

2.3. El poeta creacionisme xilè Vicente Huidobro ja havia inclòs el seu prime cal·ligrama, "Triangle harmonic" en el seu llibre cançons en la nit (1913)

3. d'on sorgeix la paraula cal·ligrama?

3.1. la paraula cal·ligrama procedeix del francès calligramme

3.2. un cal·ligrama es l'escrit, generalment literari

3.3. on la disposició tipografia o cal·ligrafia amb el seu arranjament gràfic representen el contingut del text