Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Jongens - didactiek? by Mind Map: Jongens - didactiek?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Jongens - didactiek?

bestaat er gender verschil?

Bij leerlingen

bij VO-docenten

bij basisschool-leerkrachten

Waarin wordt genderverschil verklaard?

Biologisch

neurologisch

(ontwikkelings)psychologie

cultuurverschillen

Opvoeding

dominante geslachtsrollen

Autochtoon - allochtoon

peer-group

engelstalig gebied

Australiƫ, Nieuw-Zeeland, Canada

Jongens later naar school

Gescheiden klassen

Nederlandstalig gebied

pedagogiek: special

Lauk Woldring

rots en water

Waarom gaat het met jongens slecht in het onderwijs

Feminisering onderwijs

type vrouw pabo = risicomijdend meisje, dus vast structuren

zachte didactiek

anti-schoolhouding

Plummer(2003) linkt homophobia en en onderpresteren: intra-gender kloof tussen passend, groepsonderschreven mannelijk gedrag en een gebrek aan geschikt mannelijk gedrag

Verandering maatschappij

horizontale structuur: Minder hierarchie, meer samenwerken

minder rolmodellen

oplossingen?

jongens blijken meer sturing nodig te hebben - maar wat dan en hoe?

uitdaging

ruimtegebruik

competitie

beweging

leerstijlen?

leer- en opvoedingsmoeilijkheden

vooral bij jongens

Veendrick et al (2004), p.16

onderwijs heeft niet echt antwoord

politiek bezuinigt op speciaal onderwijs