Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

O GOBERNO DA LOCALIDADE by Mind Map: O GOBERNO DA LOCALIDADE
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

O GOBERNO DA LOCALIDADE

DA LOCALIDADE AO MUNICIPIO

A palabra concello refírese a unha reunión de xente para tratar un asunto.

O concello esta formado polo alcalde e os concelleiros., O alcalde ou a alcaldesa é a persoa con máis autoridade., Os concelleiros ou concelleiras son as persoas que axudan ao alcalde., O territorio dunha ou varias localidades gobernadas por un concello forma un municipio.

COMO FUNCIONA O CONCELLO

O alcalde e todos os concelleiros do concello reúnense para tratar os asuntos do municipio.

As decisións que se toman nos plenos convértense en normas chamadas ordenanzas municipais., No concello traballan outras moitas persoas. Son os empregados municipais.

A FORMACION DO CONCELLO

Cada catro anos celébranse as eleccións municipais.

Os candidatos a ser concelleiros presentan un programa electoral., Nas eleccións votan os habitantes do municipio maiores de 18 anos., Os candidatos máis votados convértense en concelleiros.