O GOBERNO DA LOCALIDADE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
O GOBERNO DA LOCALIDADE by Mind Map: O GOBERNO DA LOCALIDADE

1. DA LOCALIDADE AO MUNICIPIO

1.1. A palabra concello refírese a unha reunión de xente para tratar un asunto.

1.1.1. O concello esta formado polo alcalde e os concelleiros.

1.1.1.1. O alcalde ou a alcaldesa é a persoa con máis autoridade.

1.1.1.1.1. Os concelleiros ou concelleiras son as persoas que axudan ao alcalde.

2. COMO FUNCIONA O CONCELLO

2.1. O alcalde e todos os concelleiros do concello reúnense para tratar os asuntos do municipio.

2.1.1. As decisións que se toman nos plenos convértense en normas chamadas ordenanzas municipais.

2.1.1.1. No concello traballan outras moitas persoas. Son os empregados municipais.

3. A FORMACION DO CONCELLO

3.1. Cada catro anos celébranse as eleccións municipais.

3.1.1. Os candidatos a ser concelleiros presentan un programa electoral.

3.1.1.1. Nas eleccións votan os habitantes do municipio maiores de 18 anos.

3.1.1.1.1. Os candidatos máis votados convértense en concelleiros.