Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформація by Mind Map: Інформація

1. Мова кодування

1.1. Розмовні, міміки, жестів, малюнків, креслення науки, мистецтва

1.2. Спеціальні

1.2.1. Мови програмування

2. Властивості

2.1. Об'єктивність

2.2. Вірогідність

2.3. Повнота

2.4. Актуальність

2.5. Корисність

2.6. Зрозумілість

3. Інформаційні процеси

3.1. Захист

3.2. Передавання

3.3. Опрацювання

3.4. Використання

3.5. Зберігання

3.6. Пошук

3.7. Методи пошуку

3.7.1. Спілкування

3.7.2. Читання

3.7.3. Перегляд

3.7.4. Прослуховування

3.7.5. Спостереження

3.7.6. Автоматичний

3.7.7. Ручний

4. Види

4.1. За способом сприйняття

4.2. За формою подання

4.3. За суспільним значенням

5. Носії

5.1. Види носіїв

5.1.1. Матеріальні предмети, хвилі різної природи, стан речей, машинні носії

5.2. Сигнал

5.2.1. неперервний

5.2.2. дискретний

6. Кодування

6.1. Код

6.1.1. Алфавіт

6.1.1.1. Двійковий алфавіт