Інформація

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інформація by Mind Map: Інформація

1. Властивості

1.1. Обєктивність

1.2. Вірогідність

1.3. Повнота

1.4. Актуальність

1.5. Корисність

1.6. Зрозумілість

2. Носії

2.1. Види носіїв

2.1.1. Матеріальні предмети, хвилі різної природи, стан речей, машинні носії

2.2. Сигнал

2.2.1. Неперервний

2.2.2. Дискретний

3. Види

3.1. За способом сприйняття

3.2. За формою подання

3.3. За суспільним значенням

4. Інформаційні процеси

4.1. Захист

4.2. Передавання

4.3. Опрацювання

4.4. Використання

4.5. Зберігання

4.6. Пошук

4.7. Методи пошуку

4.7.1. Спілкування

4.7.2. Читання

4.7.3. Перегляд

4.7.4. Прослуховування

4.7.5. Спостереження

4.7.6. Автоматичний

4.7.7. Ручний

5. Кодування

5.1. Код

5.1.1. Алфавіт

5.1.1.1. Двійковий алфавіт

5.2. Мови кодування

5.2.1. Розмовні, міміки, жестів, малюнків, креслення науки, мистецтва

5.2.2. Спеціальні