Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norrøn tid by Mind Map: Norrøn tid

1. 730-1500

2. Kirken fikk stadig større makt

2.1. Kamper mot andre religioner

2.1.1. Paven sendte ut korstog

2.2. Samhold mellom statene sterkere

3. Vikingtiden

3.1. 800-1030

3.2. Ætten i sentrum

3.3. Mot, ære, skjebne og ettermæle var viktig

3.4. Familier kjempet mot hverandre om makt og ære

3.5. Mange småkonger

3.6. 900-tallet

3.6.1. Samlingen av Norge

3.6.1.1. Førte til blodige slag

3.6.1.1.1. Harald Hårfagre samlet Norge

4. Jordbruk, vikinger og kontakten med Europa

4.1. Landnåmstiden på Island

4.1.1. Tiden da man tok land

4.2. 870-930

4.2.1. Island ble bebygd

5. Kristendommen kom til Norge

5.1. Olav Haraldsson

5.2. 1030