Get Started. It's Free
or sign up with your email address
750-1350 by Mind Map: 750-1350

1. Litteratur i Norge

1.1. Det latinske alfabetet

1.2. Skrevet av prester og munker

1.3. Den eldre Edda

1.3.1. gude og heltedikt

1.3.1.1. Voluspå

1.3.1.2. Trymskvida

1.3.1.3. Håvamål

1.3.2. 23 tekster

1.4. Myter, dikt og sagaer

1.4.1. guder

1.4.2. helter

1.4.3. konger

1.4.4. Historiske hendelser

1.5. Norrøn litteratur

1.5.1. Den yngre Edda (Snorre-Edda)

1.5.2. Islendingesagaer

1.5.3. Kongesagaer

1.5.4. Skaldekvad

1.6. Skrevet ned på kalveskinn

2. Språket

2.1. Rune alfabet

2.1.1. 24 tegn

2.1.2. 16 tegn

2.2. Muntlige fortellinger

2.3. Skribenter

3. Litterær periode

3.1. Norrøn litteratur

3.2. Runealfabet, Futhark

3.2.1. Svartedauden

3.2.1.1. Latinsk alfabet - innført med Kristendommen

3.2.1.1.1. NYREALISMEN

4. Tekster

4.1. Dikt

4.1.1. Niddiktet

4.1.2. Kjærlighetskvadene

4.2. Norrøne tekster

4.2.1. Edda

4.2.1.1. Yngre

4.2.1.1.1. Snorre Sturlason

4.2.1.2. Eldre

4.2.1.2.1. Voluspå, Trymskvida og Håvamål

4.2.2. Islendingesagaer

4.2.2.1. Snorre Sturlasson

4.2.2.2. Ættesagaer

4.2.2.2.1. Feider mellom ulike slekter

4.2.3. Kongesagaer

4.2.4. Skaldekvad

4.2.4.1. Skalder

4.2.4.1.1. Kongens hoff

4.3. Runer

4.3.1. 16 tegn

4.3.2. 24 tegn

4.3.3. Futhark

4.3.4. Kasussystem

4.4. Latin

4.4.1. Kristning

4.4.1.1. Olav Haraldsson

4.4.1.1.1. (Olav den Hellige)

4.5. Samfunnsengasjerte

4.5.1. Filosoferte over mytologiene

4.6. Kristendommen

4.6.1. Kirken fikk stadig mer makt

4.6.2. Katolsk

4.6.3. Prester og munker

5. Vitenskap og filosofi

5.1. Thomas Aquinas (1225-1274)

5.2. Roger Bacon ( ca. 1212-1292)

5.3. Katolsk tro

5.4. Klostre og katedralskoler

6. Samfunnsliv

6.1. Sykdom

6.2. Religion

6.2.1. Katolisismen

6.2.1.1. Kirken hadde stor makt

6.2.1.2. De ikke-kristne, ble felles ytre fiender

7. Litteratur i verden

7.1. Religiøst utgangspunkt

7.1.1. Skrevet på latinsk

7.2. Hofflitteratur

7.2.1. Beskrev viktige hendelser

7.3. Dikt

7.3.1. Konger/helter

7.3.1.1. Mest kjent er diktet Beowulf fra år 1000 på gammelengelsk