ANIMALS VERTEBRATS

Collect, Process, Organize, Do and Review your tasks with this productive technique

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ANIMALS VERTEBRATS by Mind Map: ANIMALS VERTEBRATS

1. MAMÍFERS

1.1. cos recobert de pell

1.2. respiració pulmonar

1.3. són carnívors, herbívors i omnívors

1.4. exemples: cavall, conill i vaca

2. AUS

2.1. cos recobert de plomes

2.2. respiració pulmonar

2.3. carnívors, omnívors i herbívors

2.4. exemples: oreneta, pitroig i cigonyes

3. PEIXOS

3.1. cos recobert d'escates

3.1.1. Project

3.1.1.1. Action Item

3.1.1.2. Action Item

3.1.1.3. Action Item

3.1.2. Project

3.1.2.1. Action Item

3.1.2.2. Action Item

3.1.2.3. Action Item

3.2. resìració per brànquies

3.2.1. Project

3.2.1.1. Action Item

3.2.1.2. Action Item

3.2.1.3. Action Item

3.2.2. Project

3.2.2.1. Action Item

3.2.2.2. Action Item

3.2.2.3. Action Item

3.3. són carnívors, omnívors i herbívors

3.3.1. Project

3.3.1.1. Action Item

3.3.1.2. Action Item

3.3.1.3. Action Item

3.3.2. Project

3.3.2.1. Action Item

3.3.2.2. Action Item

3.3.2.3. Action Item

3.4. exemples: tiuró, cavallet de mar i bacallà

4. AMFIBIS

4.1. pell nua

4.2. experimenten una matemorfosi

4.2.1. Goal

4.2.2. Goal

4.2.3. Goal

4.3. respiració per escates

4.4. exemples: granotes

5. RÈPTILS

5.1. pell recoberta de pell o escates

5.2. molts rèptils es van estingir

5.3. són ovípars

5.4. exemples:cocodrils, serps i tortugues