Київський Університет ім.Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський Університет ім.Бориса Грінченка by Mind Map: Київський Університет ім.Бориса Грінченка

1. Інститут післядипломної педагогічної освіти

1.1. Кафедра методики та психології дошкільної та початкової освіти

1.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

1.3. Кафедра методики природничо-математичної освіти та технологій

1.4. Кафедра методики мов і літератури

2. Гуманітарний інститут

2.1. Кафедри Гуманітарного

2.1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

2.1.2. Кафедра германської філології

2.1.3. Кафедра перекладу

2.1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

2.1.5. Кафедра сходознавства

2.1.6. Кафедра світової літератури

2.1.7. Кафедра англійської філології

2.1.8. Кафедра романської філології

2.1.9. Кафедра реклама та зв'зків із громадкістю

2.1.10. КАфедра журналістики та нових медіа

2.2. Загальноуніверситетські

2.2.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

2.2.2. Кафедра англійської мови

2.2.3. Кафедра української мови

2.2.4. Кафедра фізичного виховання

3. Інститут людини

3.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

3.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

3.3. Кафедра соціальної психології,корекційної та інклюзивної освіти

3.4. Кафедра практичної психології

3.5. Кафедра анатомії і фізіології людини

4. Педагогічний інститу

4.1. Кафедра дошкільної освіти

4.2. Кафедра педагогіки та психології

4.3. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін

4.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

4.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

5. Інститут мистецтва

5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

5.2. Кафедра образотворчого мистецтва

5.3. Кафедра академічного та естрадного співу

5.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

5.5. Кафедра дизайну

5.6. Кафедра хореографії

6. Інститут суспільства

6.1. Кафедра історії України

6.2. Кафедра філософії

6.3. Кафедра фінансів та економіки

6.4. Кафедра правознавства

6.5. Кафедра всесвітньої історії

6.6. Кафедра управління

6.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін