Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TIP SCALE by Mind Map: TIP SCALE

1. 4/ Ngày 1

1.1. Sales về => giữ

1.2. Hết $20 không Sales => Tắt

2. Ngày thứ 2

2.1. Sales về đều => Duplicate Adset đó + Tăng Budget

2.2. Adset đó sang ngày 2 không sales => Lỗ $20 => Tắt.

3. Những ngày kế tiếp

3.1. Vit theo công thức $10/adset khi có Sales

3.2. Optimize cho Adset Dup như các Adset có Sales khác.

3.3. Xác định Camp ngon thì tạo thêm Mug, Phonecase, Necklace để Scale.

4. Tệp Audience đạt 20 thì Retarget

4.1. Tạo tệp LookALike từ tệp Retarget.

4.2. Chạy tệp Retarget

4.3. Làm tương tự khi Retarget đạt 500, 1000, 1500

4.4. Adset từ LAL ngon thì cứ Optimize như Adset bình thường.

5. Khi camp >100 Sales

5.1. Tiến hành lại bước 4.

5.2. Tiến hành Scale qua các nước khác.

6. Hút Sales