Київський університет імені Бориса Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Київський університет імені Бориса Грінченка by Mind Map: Київський університет імені Бориса Грінченка

1. Гуманітарний інститут

1.1. Кафедри гуманітарного Інституту

1.1.1. Кафедра української літератури і компаративістики

1.1.2. Кафедра германської філології

1.1.3. Кафедра перекладу

1.1.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

1.1.5. Кафедра сходознавства

1.1.6. Кафедра світової літератури

1.1.7. Кафедра англійської філології

1.1.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

1.1.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

1.1.10. Кафедра журналістики та нових медіа

1.2. Загальноуніверситетські кафедри

1.2.1. Кафедра теорії та історії педагогіки

1.2.2. Кафедра англійської мови

1.2.3. Кафедра української мови

1.2.4. Кафедра фізичного виховання

2. Інститут суспільства

2.1. Кафедра історії України

2.2. Кафедра філософії

2.3. Кафедра фінансів та економіки

2.4. Кафедра правознавства

2.5. Кафедра всесвітньої історії

2.6. Кафедра управління

2.7. Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін

3. Педагогічний інститут

3.1. Кафедра дошкільної освіти

3.2. Кафедра педагогіки та психології

3.3. Кафедра початкової освіти та методик природно-математичних дисциплін

3.4. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

3.5. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

4. Інститут людини

4.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

4.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

4.3. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

4.4. Кафедра практичної психології

4.5. Кафедра анатомії і фізіології людини

5. Інститут мистецтв

5.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

5.2. Кафедра образотворчого мистецтва

5.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

5.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

5.5. Кафедра дизайну

5.6. Кафедра хореографії

6. Інститут післядипломної педагогічної освіти

6.1. Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

6.2. Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання

6.3. Кафедра методики природно-математичної освіти та технологій

6.4. Кафедра методики мов та літератури