Університет ім. Б..Грінченка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Університет ім. Б..Грінченка by Mind Map: Університет ім. Б..Грінченка

1. Інститут Людини

1.1. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

1.2. Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології

1.3. Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти

1.4. Кафедра практичної психології

1.5. Кафедра анатомії і психології людини

2. Педагогічний інститут

2.1. Кафедра дошкільної освіти

2.2. Кафедра педагогіки та психології

2.3. Кафедра іноземних мов і методик їх навчання

2.4. Кафедра початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін

2.5. Кафедра початкової освіти та методик природничо-математичних дісциплін

3. Інститут мистецтв

3.1. Кафедра теорії і методики музичного мистецтва

3.2. Кафедра образотворчого мистецтва

3.3. Кафедра академічного та естрадного вокалу

3.4. Кафедра інструментально-виконавської майстерності

3.5. Кафедра дизайну

3.6. Кафедра хореографії

4. Інститут суспільства

4.1. Кафедра Історїї України

4.2. Кафедра філософії

4.3. Кафедра Фінансів та економіки

4.4. Кафедра управління

4.5. Кафедра інф. технологій та мат. дисциплін

4.6. Кафедра правознавства

4.7. Кафедра всесвітньої історії

5. Гуманітарний інститут

5.1. Кафедра української літератури і компаративістики

5.2. Кафедра германскьої філології

5.3. Кафедра перекладу

5.4. Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності

5.5. Кафедра сходознавства

5.6. Кафедра світової літератури

5.7. Кафедра англійскої філології

5.8. Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства

5.9. Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю

5.10. Кафедра журналістики та нових медіа

6. Університетський колледж