Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk? by Mind Map: Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk?

1. PEDAGOGISK INNHOLDSKUNNSKAP

1.1. KUNNSKAP OM ELEVER/INNHOLD

1.1.1. Kan forutse hvordan elever kan komme til å tenke/ hva som kan være forvirrende

1.1.2. Kjenne til vanlige oppfatninger/misoppfatninger

1.1.3. Kombinere kunnskap om eleven med matematikk

1.1.4. Kunne fortolke/høre begynnende forståelse

1.1.5. Kunne forutse hvilke strategier elever vil bruke

1.1.6. Vet hva som vil være motiverende

1.1.7. Vite hvilke oppgaver elevene synes er lett og vanskelig

1.1.8. Vite hvordan elever utvikler ferdigheter i strategibruk

1.2. UNDERVISNING OG INNHOLD

1.2.1. Fagspesifikk didaktikk

1.2.2. Fordeler/ ulemper ved ulike representasjoner

1.2.3. Legger opp undervisning slik at eleven kan tilegne seg eks. ulike strategier

1.2.4. Spør gode spørsmål som fører til kognitive konflikter

1.2.5. Støtter dem gjennom, og ikke forbi, problemer

1.2.6. Velge eksempel som er didaktisk riktige

1.2.7. Vet hvordan det er lurt å strukturere en gitt undervisningssituasjon

1.3. Vertikal innholdskunnskap

2. FAGLIG INNHOLDSKUNNSKAP

2.1. GENERELL INNHOLDSKUNNSKAP

2.1.1. Ferdighet som kan benyttes til andre sammenhenger enn i undervisning.

2.1.2. Identifisere feil svar hos seg selv

2.1.3. Kunne regne ut et svar

2.1.4. Å kunne løse matematiske problem korrekt

2.2. SPESIALISERT INNHOLDSKUNNSKAP

2.2.1. Finne feilmønster i elevsvar

2.2.2. Kunnskap om ulike strategier

2.2.3. Kunnskap som ikke trengs i andre sammenhenger enn i undervisning

2.2.4. Å kunne forstå en elevs feilaktig svar og kilde

2.3. Horisontal innholdskunnskap