Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk? by Mind Map: Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hvilken kunnskap trenger en lærer for å undervise i matematikk?

  Dette er basert på en teori først utarbeidet av Shulman på 80 tallet. De var opptatt av å karakteriserer hvilken type kunnskap trenger for å undervise. De delte dette i to: Faglig innholdskunnskap som da er den rent faglige kunnskapen Pedagogisk innholdskunnskap  er  kunnskap som er nødvendig for å undervise den faglige kunnskapen.   Deborah Loewenberg Ball,Mark Hoover Thames og Geoffrey Phelps(University of Michigan)bygde videre på denne teorien og delte den i ytterligere fire deler.

PEDAGOGISK INNHOLDSKUNNSKAP

Pedagogisk innholdskunnskap er kunnskap som bare læreren trenger i sitt arbeid.

KUNNSKAP OM ELEVER/INNHOLD

Dette er kunnskap læreren innehar om elever generelt eller enkelteleven. Det læreren bruker for å vurdere hvordan han/hun skal individualisere eller differensiere.

UNDERVISNING OG INNHOLD

Dette er planlegging og tilrettelegging av innhold i undervisning.

Vertikal innholdskunnskap

Kunnskap om de emnene som gjennomgås, kunne planlegge og "pakke ut stoff" i den hensikt å bygge opp forståelse, lage gode didaktiske strukturer.

FAGLIG INNHOLDSKUNNSKAP

Faglig innholdskunnskap er delt i den rent faglige kunnskapen "alle" har og den kunnskapen som stortsett bare lærere trenger når de skal undervise; hvordan denne kunnskapen skal formidles til elever og hvordan elever tilegner seg den.  

GENERELL INNHOLDSKUNNSKAP

Generell innholdskunnskap er den type kunnskap som både lærere og andre kan ha. F.eks å vite at 8+7=15

SPESIALISERT INNHOLDSKUNNSKAP

Spesialisert innholdskunnskap er kunnskap lærere trenger for å undervise i matematkk men som andre ikke trenger

Horisontal innholdskunnskap

Det relaterer kunnskap om fagplanen det undervises i  til fagplaner elevene undervises i  andre fag eller andre klasser. Tverrfaglighet