Grunnleggende digital kompetanse for lærere

Tegneroppku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grunnleggende digital kompetanse for lærere by Mind Map: Grunnleggende digital kompetanse for lærere

1. Informasjon

1.1. Kildesøk

1.1.1. Søkeord (fagbegreper, flere ord, presise uttrykk)

1.1.2. Søkemotorer, databaser m.m

1.1.3. Bevisst søkestrategi

1.2. Kildebruk

1.2.1. Kildekritikk (Pålitelighet og relevans)

1.2.2. Utvalg

1.2.3. Prioritering

1.2.4. Refleksjon over kildebruk

1.3. Kildereferanse

1.3.1. Systemer (MLA, Harvard, osv.)

1.3.2. Henvisning i tekst

1.3.3. Kildeliste

1.4. Oppgaver

1.4.1. http://husflidvev.blogspot.com/2010/10/kildesk-20.html

1.4.2. http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/skeoppgave/index.html

2. Nettverk

2.1. Publisering

2.1.1. Opphavsrett

2.1.1.1. Åndsverksloven

2.1.1.2. Creative Commons

2.1.2. Personvern

2.1.2.1. Rett til egne personopplysninger

2.1.2.2. Personlig integritet

2.1.2.3. Privatlivets fred

2.1.3. Deling

2.1.3.1. <innebygg> funksjon

2.1.3.2. Bruke nettjenester for deling

2.2. Kommunikasjon

2.2.1. Nettvett og folkeskikk

2.2.2. Øvelse i å skrive kommentarer på nett

2.2.3. Bevisst nettidentitet

3. Produksjon/formidling

3.1. Kommunikasjonsteorier (semiotikk, retorikk osv)

3.2. Muntlig formidling

3.3. Sjanger

3.4. Produksjonsprosesser

3.5. Skrift

3.5.1. Språk og grammatikk

3.5.2. Struktur

3.5.3. Formatering

3.6. Bilde

3.6.1. Komposisjon

3.6.1.1. Utsnitt og perspektiv

3.6.1.2. Format

3.6.1.3. Motiv

3.6.1.4. Lys og farger

3.6.2. Kamerainnstillinger

3.6.3. Kobling, overføring, lagring og organisering

3.7. Video

3.8. Lyd

3.9. Sammensatte tekster

4. Pedagogikk og didaktikk

4.1. Sosio-kulturelt læringsyn

4.2. Mestring av tilgjengelig teknologi

4.3. Læringsmåter

4.4. Planlegging og vurdering

4.4.1. Læreplaner

4.4.2. Vurderingsrubrikker

4.4.3. Planlegging av pedagogsik praksis

4.5. Eksamensforberedelse

5. Verktøy

5.1. Rekneark

5.2. Tankekart

5.3. Presentasjonar

5.4. Simuleringar

5.5. Animasjon/teikneserie