Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Grunnleggende digital kompetanse for lærere by Mind Map: Grunnleggende digital
kompetanse for lærere
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Grunnleggende digital kompetanse for lærere

Informasjon

Kildesøk

Søkeord (fagbegreper, flere ord, presise uttrykk)

Søkemotorer, databaser m.m

Bevisst søkestrategi

Kildebruk

Kildekritikk (Pålitelighet og relevans)

Utvalg

Prioritering

Refleksjon over kildebruk

Kildereferanse

Systemer (MLA, Harvard, osv.)

Henvisning i tekst

Kildeliste

Oppgaver

http://husflidvev.blogspot.com/2010/10/kildesk-20.html

http://jao.typepad.com/jao_s_blogg/skeoppgave/index.html

Nettverk

Publisering

Opphavsrett, Åndsverksloven, Creative Commons

Personvern, Rett til egne personopplysninger, Personlig integritet, Privatlivets fred

Deling, <innebygg> funksjon, Bruke nettjenester for deling

Kommunikasjon

Nettvett og folkeskikk

Øvelse i å skrive kommentarer på nett

Bevisst nettidentitet

Produksjon/formidling

Kommunikasjonsteorier (semiotikk, retorikk osv)

Muntlig formidling

Sjanger

Produksjonsprosesser

Skrift

Språk og grammatikk

Struktur

Formatering

Bilde

Komposisjon, Utsnitt og perspektiv, Format, Motiv, Lys og farger

Kamerainnstillinger

Kobling, overføring, lagring og organisering

Video

Lyd

Sammensatte tekster

Pedagogikk og didaktikk

Sosio-kulturelt læringsyn

Mestring av tilgjengelig teknologi

Læringsmåter

Planlegging og vurdering

Læreplaner

Vurderingsrubrikker

Planlegging av pedagogsik praksis

Eksamensforberedelse

Verktøy

Rekneark

Tankekart

Presentasjonar

Simuleringar

Animasjon/teikneserie