Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Handler om hvordan arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø er

2. Forebygge skader?

3. Lurt å bruke sekk

3.1. Hvis du bruker vekse belaste du kroppen feil

3.2. God sekk er anatomisk riktig utformet

4. Arbeidstilsynet definerer ergonomi som ''et tverrfaglig kunnskapsfelt som omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesker''

5. Hva er ergonomi?

6. Belastningslidelser

6.1. Overskrider kroppens grenser

6.2. Tilstand i muskler eller skjellette

6.2.1. Stiv nakke

6.2.2. Verkende rygg

6.2.3. Skuldre

6.2.4. Armer

7. Fysiske omgivelser

7.1. lysforhold

7.2. støy

7.3. areal

7.4. underlag

7.5. møbler

7.6. hjelpemidler

8. psykososial faktorer

8.1. arbeidstempo

8.2. stress

8.3. kommunikasjon

8.4. samarbeid

8.5. veiledning

9. Organisering av arbeidet

9.1. hvordan arbeidet blir gjennomført og lagt til rette

10. ergonomiske prinsipper

11. når oppstår belastningslidelser?

11.1. statisk arbeid

11.2. muskelbelastning

12. sittestilling

12.1. Kneet skal være i vinkel 90 grader

12.2. ryggen skal ha en naturlig svai

12.3. Forebyggetiltak mot belastning

13. fastlåst og ensidig arbeid

13.1. hjelpemidler og tilrettelegging

13.1.1. underarmsstøtte

13.1.2. fotstøtte

13.1.3. hodetelefoner

13.1.4. regulerbart arbeidsbord

13.1.5. stol som kan reguleres

13.1.6. god belysning og lite reflekser

13.1.7. kort rekkeavstand til produktene

13.1.8. god plass til beina

13.1.9. unngå vridninger

14. fysisk forebygging

15. psykososial forebygging

16. organisatorisk forebygging