Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. handler om hvordan arbeidsoppgaver og arbeidsmiljøer er tilpasset til de som arbeider

2. forebygger sykdom og skader

3. Ergonomi er ikke bare nyttig på arbeidsplassen

3.1. hjemme

3.2. skolen

3.2.1. når du bærer bøkene dine.

3.2.2. å bære sekken feil eller ha veske. du kan også ha en som er for tung, som skader ryggen

3.3. fritidsaktiviteter

3.4. trening

3.4.1. vist du trener regelmessig, blir kroppen din sterkere og du forhindrer belastningsskader

4. grunner til å bruke sekk

4.1. du belaster kroppen feil og skjevt når du bruker vesker

4.2. å tilpasse sekken etter om du kar kort eller lange rygg, og pakke slik at det tyngst inn mot ryggen

5. ergonomien

5.1. fysiske omgivelser

5.1.1. lys

5.1.2. støy

5.1.3. areal

5.1.4. underlaget

5.1.5. møbler

5.1.6. hjelpemidler

5.2. psykososialt faktorer

5.2.1. arbeidstempo

5.2.2. stress

5.2.3. kommunikasjon

5.2.4. samarbeid

5.2.5. veiledning

5.3. organisering av arbeid

5.3.1. det vil si hvordan arbeidsoppgavene blir lagt til rette og så gjennomført

6. ergonomiske prinsipper

6.1. være fullt klar over hvordan du bruker kroppen når du arbeider

6.2. arbeide variert gjennom dagen

6.3. få god opplæring i arbeidsteknikk

6.4. ha en tilpasset arbeidsplass som gir gode arbeidsstillinger

7. kroppen din er det viktigste arbeidsredskapet

7.1. ta vare på deg selv

7.2. ha tyngdepunktet fordelt over hele foten

7.2.1. minsker belastningen på sener og ledd

7.3. flytter tyngdepunktet frem på foten eller bak på hælen, får du belastninger på

7.3.1. nakken

7.3.2. skuldrene

7.3.3. ryggen

7.3.4. hofter

7.3.5. knærne

7.3.6. anklene

8. belastningslidelse?

9. belastning er sunt for kroppen.

10. når oppstår belastningslidelser?

10.1. statisk arbeid

10.1.1. arbeid som er sittende og lite variert

10.2. muskelbelasning

10.2.1. tungt og lite variert arbeid

11. ikke bare nyttig på en arbeidsplass men også hjemme i daglivet

12. belastningslidelser som ikke behandles føres til sykdom i muskel- og skjelettsystemet

12.1. rygglidelser

12.2. leddbetennelse

12.3. stivhet i ledd

13. belastningslidelse kan forebygges med

13.1. variasjon i arbeidslivet

13.2. unngå tidspress over lengre tid

13.3. ha korte pauser

13.4. tilpass arbeidsplassen

13.5. tilpass møblemenget

13.6. gode sko

13.7. personheiser

14. råd fra Arbeidstilsynet for å forebygge belastningslidelser

14.1. ta kroppens signaler på alvor

14.2. vær sørlig forsiktig med tunge løft, ensformig arbeid og tidspress

14.3. si ifra til arbeidsgiveren og be om tilrettelegging ved behov

15. handler om arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø som er tilpasset til dem som skal gjøre arbeidet.

16. forebygger sykdom og skader

17. tungt stående og gående arbeid

18. sittestilling

18.1. ha en stol med mulighet for variert sittestillinger

18.2. reguler arbeidshøyden slik at du har god plass til beina

18.3. ta små puser for å unngå statiske arbeid

18.4. pass på å variere bevegelsene

19. hjelpemidler og tilrettelegging når vi har fastlåste og ensformige arbeidsoppgaver

19.1. underarmsstøtte

19.2. fotseøtt

19.3. hodetelefoner

19.4. regulerbart arbeidsbord

19.5. stol som kan reguleres

19.6. god belysning og lite refleks

19.7. kort rekkeavstand til produktene

19.8. god plass til beina

19.9. unngå vridning

20. arbeid som krever

20.1. nøyaktighet

20.1.1. apotektekniker

20.1.2. tannhelsesekretær

20.2. konsentrasjon

20.2.1. apotektekniker

20.2.2. tannhelsesekretær

20.3. godt syn

20.3.1. tannhelsesekretær

20.4. høyt tempo

21. pauser og fysisk aktivitet

22. tunge stående og gående arbeid gir store belastning på

22.1. muskler

22.2. leddene i beina

22.3. hjertet

22.4. blodomløpet

23. arbeidsoppgaver

24. sittestilling

24.1. ha en stol med mulighet for varierte sittestillinger

24.2. reguler arbeidshøyde slik at du har god plass til beina

24.3. ta små pauser for å unngå statisk arbeid

24.4. pass på å variere bevegelsene

25. hjelpemidler og tilrettelegging når vi har fastlåste og ensformige arbeidsoppgaver.

25.1. underarmsstøtte

25.2. fotstøtte

25.3. hodetelefoner

25.4. regulerebart arbeidsbord

25.5. stol som kan reguleres

25.6. god belysning og lit reflekser

25.7. kort rekkeavstand til produktene

25.8. god plass til beina

25.9. unngå vridninger

26. i arbeid kreves det

26.1. nøyaktighet

26.2. konsentrasjon

26.3. godt syn