Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. Ergonomiske prinsipper

1.1. varierer arbeidsstillingen slik at du ikke får ensidig belastning på muskler og ledd

1.2. hode,rygg og skuldre skal være mest mulig i normalstilling

1.3. det er viktig å trene. da styrker du ledd, muskler og sener

1.4. være fullt klar over hvordan du bruker kroppen når du arbeider

1.5. arbeide variert gjennom dagen

1.6. få god opplæring i arbeidsteknikk

1.7. ha en tilpasset arbeidsplass som gir gode arbeidsstillinger

2. https://www.youtube.com/watch?v=S2pRCiA280Y

3. Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsmiljøet til menneskene

4. vi bør redusere feilbelastninger og stadig gjentatte bevegelser.det er spesielt uheldig med tidspress og tunge og enformig belastende arbeidsstillinger

5. Ergonomi på arbeidsplassen

5.1. fysiske omgivelser, som lys,støy,areal,underlag,møbler, og hjelpemidler

5.2. Psykososiale faktorer, det vil si blant annet arbeidstempo, stress,kommunikasjon,samarbeid og veiledning

5.3. Organisering av arbeidet, det vil si hvordan arbeidsoppgavene blir lagt til rette og så gjennomført

6. kommentarer

6.1. jeg synes at kroppen sliter både på

6.2. jobb

6.3. skole

6.4. fritiden

7. lenker

7.1. http://ndla.no/nb/node/75496

7.2. http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78183/#1

8. Ergonomi i skole

8.1. Barn sitter mange timer på skolen. Da er det viktig at stoler og bord kan tilpasses hver enkelt, ellers kan barna få vondt i ryggen og nakken.

9. å arbeide etter ergonomiske prinsipper vil si å lære å bruke kroppen.