Ergonomi og helse

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ergonomi og helse by Mind Map: Ergonomi og helse

1. Tilpasning

1.1. Arbeidsoppgaver

1.2. Arbeidsmiljø

1.3. Bruke ordentlige løsninger

1.4. Tilrettelegging ved behov

2. Dårlige ergonomiske forhold

2.1. Dårlig helse

2.1.1. Sykdom

2.1.2. Fravær

3. Belastningslidelser

3.1. Forebygging

3.1.1. Holde ryggen rett

3.1.2. Løft med knær, ikke rygg

3.1.3. Mer variasjon

3.1.4. Gode sko

3.1.5. Flere små pauser

3.2. Overbelastning

3.2.1. Lite variasjon og pause

3.2.2. Over lengre tid

3.2.3. For mye tidspress

4. God ergonomi

4.1. Fysiske forhold

4.2. Mentale forhold

4.3. Fjerne årsaker til belastningslidelser

5. Video

5.1. https://www.youtube.com/watch?v=S2pRCiA280Y

6. Kilder

6.1. http://ndla.no/nb/node/3751

6.2. http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1857:catid=219&Itemid=528