ZADATAK 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZADATAK 2 by Mind Map: ZADATAK 2

1. PROGRAM

1.1. DODAVANJE ZAPISA O AUTOMOBILIMA

1.1.1. Serijski broj

1.1.2. Proizvođač

1.1.3. Model

1.1.4. Godina proizvodnje

1.2. ISPIS 1

1.2.1. Svi automobili proizvedeni nakon 2006. godine i nisu marke audi

1.3. ISPIS 2

1.3.1. Svi automobili marke audi

2. FUNKCIJE

2.1. TopS(S)

2.1.1. vraća vrijednost elementa na vrhu stoga

2.2. Push(x,S)

2.2.1. dodaje novi element na vrh stoga

2.3. PopS(S)

2.3.1. briše element s vrha stoga

2.4. InitS(S)

2.4.1. inicira prazan stog

2.5. IsEmptyS(S)

2.5.1. provjerava da li je stog prazan

3. BIBLIOTEKE

3.1. stog_polje.h

3.2. stog_pokazivac.h

3.3. iostream