Problem: evidencija ukrcaja, transporta i iskrcaja automobila

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Problem: evidencija ukrcaja, transporta i iskrcaja automobila by Mind Map: Problem: evidencija ukrcaja, transporta i iskrcaja automobila

1. Mogućnost rješenja

1.1. Pomoću polja

1.1.1. Kreirati stog_polje.h

1.1.1.1. Kreirati potrebne funkcije

1.2. Pomoću pokazivača

1.2.1. Kreirati stog_pokazivac.h

1.2.1.1. Kreirati potrebne funkcije

2. Kreirati novi .cpp dokument

2.1. Uključiti potrebne biblioteke

2.1.1. Uključiti stog_polje.h

2.1.2. Uključiti stog_pokazivac.h

2.2. Kreirati funkcije za rad programa

2.2.1. Funkcija za dodavanje zapisa

2.2.2. Funkcija za iskrcavanje automobila proizvedenih poslije 2006.

2.2.3. Funkcija za iskrcavanje automobila marke Audi

2.3. Kreirati izbornik

2.3.1. Izbornik ima 4 opcije

2.3.1.1. Dodavanje zapisa

2.3.1.2. Iskrcavanje automobila proizvedenih poslije 2006.

2.3.1.3. Iskrcavanje automobila marke Audi

2.3.1.4. Izlaz iz programa

2.4. Ispraviti eventualne greške, dok se ne dobije potpuno ispravan program

2.4.1. Program spreman za korištenje