Valitsus ja täitevvõim

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Valitsus ja täitevvõim by Mind Map: Valitsus ja täitevvõim

1. Keskkonnapoliitika

2. Asumipoliitika

3. Sotsiaalpoliitika

4. Hariduspoliitika

5. Majandus ja maksupoliitika

6. Mitmetasandiline valitsemine

6.1. Riiklik

6.1.1. Riigikogu

6.2. Regionaalne

6.2.1. Maakonnad

6.3. Kohalik

6.3.1. Kohalikud omavalitsused

6.3.1.1. KOV LIIT & LINNADE LIIT

7. Halduspoliitika

8. Valitsus ehk täidesaatevvõim

8.1. Maavalitsused

8.2. Inspektsioonid

9. Ministeeriumid

9.1. Haridus- ja teadusministeerium

9.2. Justiitsministeerium

9.3. Kaitseministeerium

9.4. Maaeluministeerium

9.5. Keskkonnaministeerium

9.6. Kultuuriministeerium

9.7. Sotsiaalministeerium

9.8. Välisministeerium

9.9. Siseministeerium

9.10. Rahandusministeerium

9.11. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

10. Täidesaatva riigivõimu asutused ja avalik teenus

10.1. Haiglad

10.2. Koolid

10.3. Transport (raudtee); (maanteed)

10.4. Lasteaiad

11. Täidesaatva võimu kontroll

11.1. Riigikontroll