Rapportering

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Rapportering by Mind Map: Rapportering

1. Regnskabsprincipper

1.1. Klarhedsprincippet

1.2. Væsentlighedsprincippet

1.3. Going concern-princippet

1.4. Kontinuitetsprinciet

1.5. Neutralitetsprincippet

1.6. Periodiseringsprincippet

1.7. Bruttoværdiprincippet

2. Regnskabsklasser

2.1. Der er klasse: A, B, C, D

2.2. Forskellige regnskabsklasser, fordi der gælder forskellige regler for de forskellige klasser

2.3. Flere interessenter i større virksomheder - derfor stillet flere krav ifølge årsregnskabsloven

2.4. Personligt ejede virksomheder kan undlade at følge kravende i loven, hvis årsregnskabet kun anvendes internt

2.5. - Hvis en virksomhed skal rykke på i regnskabsklasse, skal virksomheden opfylde to krav i en anden klasse to på hinanden følgende år.

3. Årsraporten indeholder

3.1. Hoved- og nøgletalsoversigt

3.1.1. Valgfrit for A og B

3.2. Ledelsesberetning

3.2.1. Valgfrit for A og B

3.3. Revisionspåtegning

3.3.1. Evt. A og B

3.4. Årsregnskab

3.4.1. Resultatsopgørelse

3.4.1.1. Balance

3.4.1.1.1. Pengestrømsopgørelse (Valgfrit A og B)

4. Other

4.1. Set up dentist appointment

4.2. Task #2

4.3. Task #3

5. Grundlæggende krav

5.1. Årsregnskabsloven Indeholder generalklausul

5.2. retvisende billede af virksomhedens situation

5.3. Lægges vægt på det reelle indhold, fremfor det formelle

6. Beskrivelse af de enkelte elementer