Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku

Wykształcenie

Znajomość języków obcych

Logiczne myślenie

Znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

Wiedza specjalistyczno-zawodowa

Matematyczno-ekonomiczne

Cechy osobowe

Motywacja pozytywna

Zainteresowania

Umiejętności

Poglądy (tolerancja)

Postawy

Zachowania

Warunki zewnętrzne

Sylwetka człowieka (sport, zabiegi, kosmetyka)

Higiena osobista (środki czystości, dezodoranty)

Ubiór (elegancja i prostota dla sytuacji)

System wartości i hierarchia

Wpojenie wartości autotelicznych

* prawda * piękno * dobro

Zdrowe żywienie

Znajomość wartości odżywczych

* dieta * zasady odżywiania * sposób jedzenia

Znajomość dziejów historii własnego narodu

Bohaterów narodowych

Najważniejszych dat (święta narodowe)

Tworzenie tożsamości

Technika, technologia, ekologia

Znajomość dorobku

Duchowego

-mity -legendy -tradycje -obyczaje -muzyka -wrażłiwość na piękno

Materialnego

-rzeźby -obrazy -poematy

Umiejętności

Praktyczne (zawodowe)

Zdolności manualne

Wyobrażenia przestrzenne

Dokładność, precyzja

Staranność (solidność wykonania)