Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku

Wykształcenie

Znajomość języków obcych

Logiczne myślenie

Znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

Wiedza specjalistyczno-zawodowa

Matematyczno-ekonomiczne

Cechy osobowe

Motywacja pozytywna

Zainteresowania

Umiejętności

Poglądy (tolerancja)

Postawy

Zachowania

Warunki zewnętrzne

Sylwetka człowieka (sport, zabiegi, kosmetyka)

Higiena osobista (środki czystości, dezodoranty)

Ubiór (elegancja i prostota dla sytuacji)

System wartości i hierarchia

Wpojenie wartości autotelicznych

* prawda * piękno * dobro

Zdrowe żywienie

Znajomość wartości odżywczych

* dieta * zasady odżywiania * sposób jedzenia

Znajomość dziejów historii własnego narodu

Bohaterów narodowych

Tworzenie tożsamości

Technika, technologia, ekologia

Znajomość dorobku

Duchowego

-mity -legendy -tradycje -obyczaje -muzyka -wrażłiwość na piękno

Materialnego

-rzeźby -obrazy -poematy

Umiejętności

Praktyczne (zawodowe)

Zdolności manualne

Wyobrażenia przestrzenne

Dokładność, precyzja

Staranność (solidność wykonania)