Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze XXI wieku

1. Wykształcenie

1.1. Znajomość języków obcych

1.2. Logiczne myślenie

1.3. Znajomość geografii i historii obyczajów innych krajów

1.4. Wiedza specjalistyczno-zawodowa

1.5. Matematyczno-ekonomiczne

2. Cechy osobowe

2.1. Motywacja pozytywna

2.2. Zainteresowania

2.3. Umiejętności

2.4. Poglądy (tolerancja)

2.5. Postawy

2.6. Zachowania

3. Warunki zewnętrzne

3.1. Sylwetka człowieka (sport, zabiegi, kosmetyka)

3.2. Higiena osobista (środki czystości, dezodoranty)

3.3. Ubiór (elegancja i prostota dla sytuacji)

4. System wartości i hierarchia

4.1. Wpojenie wartości autotelicznych

5. Zdrowe żywienie

5.1. Znajomość wartości odżywczych

6. Znajomość dziejów historii własnego narodu

6.1. Bohaterów narodowych

6.1.1. Najważniejszych dat (święta narodowe)

6.2. Tworzenie tożsamości

7. Technika, technologia, ekologia

8. Znajomość dorobku

8.1. Duchowego

8.2. Materialnego

9. Umiejętności

9.1. Praktyczne (zawodowe)

9.2. Zdolności manualne

9.3. Wyobrażenia przestrzenne

9.4. Dokładność, precyzja

9.5. Staranność (solidność wykonania)