Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PUNKTY WIDZENIA SPOŁECZEŃSTWA by Mind Map: PUNKTY WIDZENIA SPOŁECZEŃSTWA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

PUNKTY WIDZENIA SPOŁECZEŃSTWA

Demograficzny

Populacja

społeczeństwo to tyle co populacja, wielość, zbiór jednostek

Grupowy

Wspólnota

społeczeństwo postrzegane jako złożone z jednostek już nie jako luźne zbiory, lecz spoiste zbiorowowości 

Systemowy

Pozycje/Role

społeczeństwo to powiązany układ pozycji (statusów) i typowych dla nich ról

Strukturalny

Relacje

społeczeństwo to sama sieć relacji międzyludzkich, a więc już nie obiektów, lecz form, schematów odnoszenia się do ludzi i do siebie

Aktywistyczny

Działanie

społeczeństwo to konglomerat zorientowanych działań jednostek

Kulturalistyczny

Reguły

społeczeństwo to matryca podzialanych przez zbiorowość znaczeń, symboli i reguł odciskających piętno na ludzkich działaniach

Polowy

Zdarzenia/Praktyki

społeczeństwo to nieustannie zmienne płynne pole pełne zdarzeń społecznych