Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

cechy osobowe

zachowania

postawy

poglądy

umiejętności

zainteresowania

wykształcenie

solidne podstawy w zakresie wiedzy ogólnej

przygotowanie specjalistyczne

umiejętności logicznego myślenia

znajomość języków

wiedza matematyczno-ekonomiczna

znajomość geografii, historii, tradycji, obyczajów innych krajów

umiejętności

umiejętności praktyczne

zdolności manualne

wyobraźnia przestrzenna

dokładność, precyzja, solidność wykonania

zdrowe odżywianie

znajomość wartości odżywczych

dieta

zasady odżywiania

sposoby żywienia

warunki zewnętrzne

sylwetka człowieka

higiena osobista

ubiór

system i hierarchia wartości

wpojenie wartości autotonicznych

wartości ponadczasowe nie podlegają, żadnym innym kryteriom trzy głowne wartości: -prawda -piękno -dobro

znajomość techniki i ekologii

znajomość dorobku materialnego, kulturowego i duchowego

znajomość dziejów historii własnego narodu

tożsamość