Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku by Mind Map: Człowiek wychowany w kulturze na miarę XXI wieku

1. cechy osobowe

1.1. zachowania

1.2. postawy

1.3. poglądy

1.4. umiejętności

1.5. zainteresowania

2. wykształcenie

2.1. solidne podstawy w zakresie wiedzy ogólnej

2.2. przygotowanie specjalistyczne

2.3. umiejętności logicznego myślenia

2.4. znajomość języków

2.5. wiedza matematyczno-ekonomiczna

2.6. znajomość geografii, historii, tradycji, obyczajów innych krajów

3. umiejętności

3.1. umiejętności praktyczne

3.2. zdolności manualne

3.3. wyobraźnia przestrzenna

3.4. dokładność, precyzja, solidność wykonania

4. zdrowe odżywianie

4.1. znajomość wartości odżywczych

4.2. dieta

4.3. zasady odżywiania

4.4. sposoby żywienia

5. warunki zewnętrzne

5.1. sylwetka człowieka

5.2. higiena osobista

5.3. ubiór

6. system i hierarchia wartości

6.1. wpojenie wartości autotonicznych

6.2. znajomość techniki i ekologii

6.3. znajomość dorobku materialnego, kulturowego i duchowego

6.4. znajomość dziejów historii własnego narodu

6.5. tożsamość