Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Online tanulási környezet by Mind Map: Online tanulási környezet
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Online tanulási környezet

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

tanulásmódszertan

szervezési mód

egyéni vagy közösségi, Personal Learning Environment (PLE), facebook, LCMS

szinkron

aszinkron

tanulási stílus

impluzív (just in time)

vizuális

tanulási stratégia

tanulási technika

mp3lecke

keresés

multimédiás

tanulók megismerése (digitális bennszülöttek)

céltudatos eszközhasználat

IKT kompetencia

önszabályozó tanulás

elméletek, paradigmák ?

konnektivizmus

blended learning

mLearning

iLearning

eszközök

számítógép

platformok, LCMS, web2, közösségi portálok, VLE

mobil(okos)telefon

eBook reader

SNI eszközök

pedagógia

tanulás fogalma

tananyag

módszertan

szerepek

tanulói szerep változása, távtanuló, tankötelezett

felnőtt tanuló (andragógia)

tanári szerep változása (tutor-instructor)

tanulási helyzet

formális

informális

nonformális

LLL

interdiszciplinái

pedagógia

heutagógia

andragógia

informatika

pszichológia

ethnográfia

(web)ergonómia

terminológia

táv(ol)- ...

technológiai eszköz használatával...

tananyag eléréshez

kommunikációhoz

support jelenlétével...

internet használatával...

személyes tudáskonstrukcióval...

"szinonimái"

offline tanulási környezet