Online tanulási környezet

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Online tanulási környezet by Mind Map: Online tanulási környezet

1. tanulásmódszertan

1.1. szervezési mód

1.1.1. egyéni vagy közösségi

1.1.1.1. Personal Learning Environment (PLE)

1.1.1.2. facebook

1.1.1.3. LCMS

1.1.2. szinkron

1.1.3. aszinkron

1.2. tanulási stílus

1.2.1. impluzív (just in time)

1.2.2. vizuális

1.3. tanulási stratégia

1.4. tanulási technika

1.4.1. mp3lecke

1.4.2. keresés

1.4.3. multimédiás

1.5. tanulók megismerése (digitális bennszülöttek)

1.5.1. céltudatos eszközhasználat

1.5.2. IKT kompetencia

1.6. önszabályozó tanulás

2. elméletek, paradigmák ?

2.1. konnektivizmus

2.2. blended learning

2.3. mLearning

2.4. iLearning

3. eszközök

3.1. számítógép

3.1.1. platformok

3.1.1.1. LCMS

3.1.1.2. web2

3.1.1.3. közösségi portálok

3.1.1.4. VLE

3.2. mobil(okos)telefon

3.3. eBook reader

3.4. SNI eszközök

4. pedagógia

4.1. tanulás fogalma

4.2. tananyag

4.3. módszertan

4.4. szerepek

4.4.1. tanulói szerep változása

4.4.1.1. távtanuló

4.4.1.2. tankötelezett

4.4.2. felnőtt tanuló (andragógia)

4.4.3. tanári szerep változása (tutor-instructor)

4.5. tanulási helyzet

4.5.1. formális

4.5.2. informális

4.5.3. nonformális

4.5.4. LLL

5. interdiszciplinái

5.1. pedagógia

5.2. heutagógia

5.3. andragógia

5.4. informatika

5.5. pszichológia

5.6. ethnográfia

5.7. (web)ergonómia

6. terminológia

6.1. táv(ol)- ...

6.2. technológiai eszköz használatával...

6.2.1. tananyag eléréshez

6.2.2. kommunikációhoz

6.3. support jelenlétével...

6.4. internet használatával...

6.5. személyes tudáskonstrukcióval...

6.6. "szinonimái"

7. offline tanulási környezet