Karışımları Ayırma Yöntemleri

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Karışımları Ayırma Yöntemleri by Mind Map: Karışımları Ayırma Yöntemleri

1. 1. Tanecik boyutu farkından yararlanarak

1.1. a. Eleme ile ayırma

1.2. b. Süzme ile ayırma

1.3. c. Diyaliz ile ayırma

1.4. d. Elektriklenme ile ayırma

2. 2. Yoğunluk farkından yararlanarak

2.1. a. Katı-katı karışımların ayrılması

2.2. b. Sıvı-sıvı karışımların ayrılması

3. 3. Kaynama noktası farkından yararlanarak

3.1. a. Katı-katı hal değişim sıcaklıkları farkı ile ayrılması

3.2. b. Katı-sıvı çözeltilerinin basit damıtma ile ayrılması

3.3. c. Ayrımsal damıtma ile sıvı-sıvı çözeltileri ayrılması

4. 4. Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma

4.1. a. ayrımsal kristallendirme

4.2. b. Çöktürme ile ayırma

4.3. c. Dekantasyon ile ayırma

4.4. d. Santrifüj ayırma