สาระที่ 2 การเขียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สาระที่ 2 การเขียน by Mind Map: สาระที่ 2 การเขียน

1. ตัวชี้วัดที่ 2 เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์

1.1. การเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์

1.1.1. หนังสือภาษาพาที

1.1.1.1. บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่ --เขียนประสบการณ์ที่เคยเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2. ตัวชี้วัดที่ 3 เขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ

2.1. การเขียนเรื่องสั้นตามจินตนาการ

2.1.1. หนังสือภาษาพาที

2.1.1.1. บทที่ 8 โลกร้อน --ช่วยคิดที่หมีติดอยู่บนน้ำเเข็ง

2.1.1.2. บทที่ 9 มีน้ำใจ --แต่งนิทานเเละวาดภาพประกอบ

2.1.1.3. เขียนเรื่องเล่าตามจินตนาการ

3. ตัวชี้วัดที่ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

3.1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย

3.1.1. หนังสือวรรณคดีลำนำ

3.1.1.1. บทที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม --คัดบทอาขยานกาดำ

3.1.1.2. บทที่ 2 นิทานอ่านใหม่ --คัดบทอาขยานสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน

3.1.1.3. บทที่ 4 ไก่เเจ้เเซ่เสียง --คัดบทอาขยานไก่แจ้แซ่เสียง

3.1.1.4. บทที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน --คัดบทอาขยานรักษาป่า

3.1.1.5. บทที่ 6 ยายกะตา --คัดบทอาขยานความดี ความชั่ว

4. ตัวชี้วัดที่ 4 มีมารยาทในการเขียน

4.1. มารยาทในการเขียน

4.1.1. เขียนให้อ่านง่ายไม่ขีดฆ่า สะอาด

4.1.2. ไม่เขียนในที่สาธารณะ

4.1.3. ใช้ภาษาเขียนเหมาะกับเวลา สถานที่ เเละบุคคล

4.1.4. ไม่เขียนล้อเรียนผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย