Тема: "Структура соціальної роботи як практичної діяльності (основні вузли інтелектуальної карти ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Тема: "Структура соціальної роботи як практичної діяльності (основні вузли інтелектуальної карти MindMeister)" Лабораторна робота №11 студента групи СРб-1-15-4.0д Хвищук Катерини by Mind Map: Тема: "Структура соціальної роботи як практичної діяльності (основні вузли інтелектуальної карти MindMeister)"  Лабораторна робота №11 студента групи СРб-1-15-4.0д  Хвищук Катерини

1. 1. Завдання соціальної роботи

1.1. Підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних проблем, та покращення спроможності групи, сім’ї чи особи справлятися із труднощами;

1.2. Допомога клієнтам у пошуку закладів, організацій, ресурсів, які створюють додаткові можливості для подолання складних життєвих обставин;

1.3. Підвищення ефективності існуючих систем, що надають необхідні послуги та ресурси клієнтам;

1.4. Підтримка створення та розвитку різних форм самоорганізації клієнтів;

1.5. Розвиток та вдосконалення соціальної політики задля кращого забезпечення основних потреб представників вразливих груп населення.

2. 2. Ключові аспекти соціальної діяльності

2.1. Соціально-економічний

2.2. Національно-географічний

2.3. Політичний

2.4. Культурний

2.5. Духовний

3. 3. Принципи соціальної роботи

3.1. Створення рівних можливостей

3.2. Поєднання допомоги із самодопомогою

3.3. Гуманності

3.4. Диференціації та індивідуалізації

3.5. Інтеграції

3.6. Комплексного підходу

3.7. Етичності

3.8. Партнерства і взаємної довіри

3.9. Поваги до особистості

3.10. Безкоштовності обслуговування чи коштовності послуг

4. 4. Функції соціальної роботи

4.1. Соціально-діагностична

4.2. Прогностична

4.3. Соціально-комунікативна

4.4. Правозахисна

4.5. Превентивна

4.6. Психотерапевтична

4.7. Соціально-педагогічна

5. 5. Напрями соціальної роботи

5.1. Соціальний захист

5.2. Соціальна допомога

5.3. Соціальні послуги

6. 6. Методи соціальної роботи

6.1. Соціологічні

6.2. Організаційні

6.3. Психологічні

6.4. Командна соціальна робота

7. 7. Форми соціальної роботи

7.1. Індивідуальні

7.2. Групові

7.3. У спільноті

7.4. Колективна, масова