Структура соціальної роботи як практичної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура соціальної роботи як практичної діяльності by Mind Map: Структура соціальної роботи як практичної діяльності

1. 1. Завдання соціальної роботи

1.1. Підвищення здатності клієнтів до розвитку, самостійного вирішення власних проблем, та покращення спроможності групи, сім’ї чи особи справлятися із труднощами

2. 2. Ключові аспекти соціальної діяльності

2.1. Соціально-економічний

2.2. Національно-географічний

2.3. Політичний

2.4. Культурний

2.5. Духовний

3. 3. Принципи соціальної роботи

3.1. Створення рівних можливостей

3.2. Поєднання допомоги із самодопомогою

3.3. Гуманності

3.4. Диференціації та індивідуалізації

3.5. Інтеграції

3.6. Комплексного підходу

3.7. Етичності

3.8. Партнерства і взаємної довіри

3.9. Поваги до особистості

3.10. Безкоштовності обслуговування чи коштовності послуг

4. 4. Функції соціальної роботи

4.1. Соціально-діагностична

4.2. Прогностична

4.3. Соціально-комунікативна

4.4. Правозахисна

4.5. Превентивна

4.6. Психотерапевтична

4.7. Соціально-педагогічна

5. 5. Напрями соціальної роботи

5.1. Соціальний захист

5.2. Соціальна допомога

5.3. Соціальні послуги

6. 6. Методи соціальної роботи

6.1. Соціологічні

6.2. Організаційні

6.3. Психологічні

6.4. Командна соціальна робота

7. 7. Форми соціальної роботи

7.1. Індивідуальні

7.2. Групові

7.3. У спільноті

7.4. Колективна, масова