Супровід діяльності волонтерів в організації

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Супровід діяльності волонтерів в організації by Mind Map: Супровід діяльності волонтерів в організації

1. Менторська підтримка

1.1. діяльність, яку виконує одна людина щодо іншої з метою допомогти їй ефективніше виконувати роботу і будувати кар'єру

2. Супервізія

2.1. діяльність, що забезпечує підвищення ефективності діяльності волонтерів, використовуючи при цьому специфічні методи, прийоми й методики

3. Інтервізія

3.1. вид групової супервізії, де суб'єктом аналізу є самі учасники процесу