Художні видання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Художні видання by Mind Map: Художні видання

1. Про курс

1.1. Відомості про автора

1.2. Робоча програма

1.3. Тематичний план

1.4. Критерії оцінювання

1.5. Друковані та інтернет-джерела

1.6. Глосарій

1.7. Форум

1.8. Путівник по курсу

2. Модуль 1

2.1. Путівник по модулю

2.2. Теоретичний навчальний матеріал

2.3. Додаткові матеріали

2.4. Практичні роботи

2.5. Завдання для самостійної роботи

2.6. Модульний контроль

3. Модуль 2

3.1. Путівник по модулю

3.2. Практичні роботи

3.3. Завдання для самостійної роботи

3.4. Модульний контроль

4. Модуль 3

4.1. Путівник по модулю

4.2. Практичні роботи

4.3. Завдання для самостійної роботи

4.4. Модульний контроль

5. Підсумковий контроль

6. Ресурси

6.1. Робоча навчальна програма

6.2. Електронний курс

6.3. Підручники

6.4. Приклади проектів

7. Учасники

7.1. Викладач

7.2. Слухачі