1800-1900

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1800-1900 by Mind Map: 1800-1900

1. Romantikken

1.1. Kunst

1.2. Mytologi

1.2.1. Natur og guddommelige

1.3. Stor plass til litteratuern

1.3.1. Preget av filosofi

1.3.2. Meget mange dikt

2. Nasjonalromantikken

2.1. Mere lyrikk enn "Romantikken"

2.1.1. Samlet inn folkedikt

2.1.2. Dokumentere Norges historie

2.1.3. Eventyr, sagn og folkeviser

2.2. Bøker ble ikke skrevet om den hardt arbeidende bonden men mere interesser for folket

2.3. Nasjonalisme

3. Realismen

3.1. Flere forfattere skrev i "Roman" sjanger

3.2. Georg Branders "skapte" debatt og det ble kalt "det moderne gjennombruddet"

4. Naturalismen

4.1. Beskriver de "mørke" tidene i livene sine

4.1.1. Skildrer fattigdom

4.2. Pessimistisk livssyn

5. Nyromantikken

5.1. Slutten av 1800-tallet sluttet forfattere med skildringer av livene sine og begynte med romaner og naturrealismen

5.2. Dikting om sterke symboler, følelser