Pedagogiset opinnot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pedagogiset opinnot by Mind Map: Pedagogiset opinnot

1. Kaikki on valmista

2. Opetusharjoittelu

2.1. Opetusharjoittelupaikan valinta

2.1.1. Opetusharjoittelun TOTSU

2.1.2. Käytännön opetusharjoittelu

3. Opettajana kehittyminen

3.1. oppimispäiväkirja/portfolio

3.1.1. Blogger

3.2. Osaamiskartoitus ja kehittymissuunnitelma

3.3. 3 Kirjoitelmaa

3.3.1. Oppimisyhteisö

3.3.2. Opetus, ohjaus ja arviointi

3.3.3. Toimintaympäristö

4. Verkkoympäristöt

4.1. AC ja Skype

4.1.1. Verkko-opetus ja palaverit

4.2. Verkkotyövälineiden arviointi

4.3. Tietosuoja ja tekijänoikeudet

5. Opiskelijan ohjaus ja erityinen tuki

5.1. Yksilölliset tarpeet

5.2. Monialainen yhteistyö

5.3. Köydenpunojan pedagogiikka

6. Oppimis ja työyhteisö

6.1. Itsetuntemus ja vuorovaikutusosaaminen

6.2. Dialogiosaamisen perusmenetelmät

6.3. Ryhmädynamiikka ja oppimisyhteisön rakentaminen

7. Hyväksiluku Koulutuksen yhteistyöverkostoista

7.1. Keskeneräisten tehtävien tekeminen