Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Épica by Mind Map: Épica

1. Características xerais

1.1. orixe

1.1.1. escritos gregos

1.2. forma

1.2.1. hexámetro

1.3. tema

1.3.1. fazañas dos seres heroicos

1.4. Figuras retóricas

1.4.1. epítetos

1.4.2. símiles

1.4.3. comparacións

2. Antecedentes

2.1. primeiros poemas épicos a finais do século II a.C.

2.2. Elogia

2.3. Carmina convivalia

2.3.1. clarorum uirorum laudes atque virtutes

2.4. Carmina triumphalia (cantos de trunfo)

2.5. Neniae

2.5.1. praeficae

3. Épocas, autores e obras representativas

3.1. Época arcaica (III – II a.C)

3.1.1. Livio Andrónico

3.1.1.1. Odussia

3.1.1.1.1. transposición da Odisea de Homero ó ámbito latino

3.1.2. Gneo Nevio

3.1.2.1. Bellum poenicum

3.1.3. Ennio

3.1.3.1. Annales

3.1.3.2. poeta nacional romano por excelencia ata Virxilio

3.2. Época clásica (I a.C. – I d.C.)

3.2.1. Goberno de Augusto: crise profunda en Roma trala República

3.2.2. Virxilio

3.2.2.1. Eneida

3.2.2.1.1. aventuras de Eneas

3.2.3. Ovidio

3.2.3.1. Metamorfose

3.2.4. Lucano

3.2.4.1. Farsalia

3.2.4.1.1. guerra civil entre Xulio César e Pompeio

3.3. Época posclásica (s. I. d.C.)

3.3.1. excesiva retórica e ornamento

3.3.2. Silio Itálico

3.3.2.1. Púnica

3.3.3. Valerio Flaco

3.3.3.1. Argonáuticas

3.3.4. Papinio Estacio

3.3.4.1. Tebaida e Aquileida

4. Virxilio

4.1. Virxilio (70 –19 a.C.)

4.1.1. Publio Virxilio Maro naceu no ano 70 a.C. en Mantua, no norte de Italia, e viviu no seo dunha familia de clase media.

4.1.2. Estuda filosofía con Sirón.

4.1.3. Bucólicas (anos 44 - 43 a. C.)

4.1.4. Entra nos círculos literarios de Mecenas e Augusto.

4.1.5. Xeórxicas

4.1.6. Eneida

4.1.6.1. Cando morre ordena quiemala pero non lle fan caso e publican ca autorización de Augusto.

4.2. A Eneida

4.2.1. Por encargo do emperador Augusto, Virxilio escribiu a Eneida, considerada a epopea nacional de Roma.

4.2.2. Escrita en hexámetros e distribuída en doce libros.

4.2.3. Nos primeiros seis libros nárranse as peripecias de Eneas na súa viaxe de Troia a Italia, ó xeito da Odisea homérica.

4.2.4. nos seis últimos, en cambio, relátanse os conflictos que precisou superar ata que puido establecer a paz na comarca de Alba Longa, tal e como ocorre no sitio narrado pola Ilíada.

4.2.5. Ira da deusa Xuno.

4.2.6. Uso da profecía

4.2.7. Habilidade na descrición de personaxes.

4.2.7.1. Raíña Dido

4.2.7.2. Turno, rival de Eneas no Lacio

4.3. Finalidade da obra

4.3.1. Exaltación de Roma nas súas orixes mitolóxicas.

4.3.2. Restaurar a vella relixión e a austeridade das costumes antigas.

4.3.3. Magna Grecia: antagonismo Roma - Cartago, a raíña Dido - o troiano Eneas.

4.3.4. Xulio César pretendera relacionar á Gens Iulia con Iulo, o fillo de Eneas e, xa que logo, coa deusa Venus.

4.3.5. Motivo dinástico a parte de nacional.

4.4. Estilo

4.4.1. Aínda que imita a Homero non tódolos seus trazos son iguais.

4.4.1.1. Eneas non é un puro guerreiro, como Aquiles, senón o pius Aeneas, o heroe relixioso e humano, desgarrado por unha traxedia interior: ten que obedecer aos deuses, e por iso abandona, contra a súa vontade, a Dido; e por iso mata, contra a súa vontade e tras dubidalo moito, a Turno, o seu antagonista.

4.4.2. O equilibrio e harmonía caracteriza a lingua e o estilo virxilianos.

4.4.3. A sensibilidade poética en Virxilio

4.5. Influencia de Virxilio na literatura universal

4.5.1. Cervantes Don Quijote de la Mancha

4.5.2. Guerra das Galias