Tính năng website

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tính năng website by Mind Map: Tính năng website

1. Front-end

1.1. Load hướng dẫn sử dụng website

1.1.1. gòm 4 trang kiểu slideshow tự động

1.1.1.1. tên game

1.1.1.2. hướng dẫn trang 1

1.1.1.2.1. những câu hướng dẫn rất ngắn và animation thu hút

1.1.1.3. hướng dẫn trang 2

1.1.1.4. hướng dẫn trang 3

1.1.1.4.1. trang thứ ba cũng sẽ cho ngươi chơi chọn level

1.2. Chọn câu trả lời

1.2.1. đúng

1.2.1.1. người chơi được cộng điểm

1.2.1.1.1. câu hỏi tiếp tục

1.2.2. sai

1.2.2.1. web báo sai

1.2.2.1.1. cho người chơi thử lại

1.3. Xem đáp án và giải thích cho câu hỏi

1.3.1. đúng hay sai cũng sẽ có đường link dể người chơi tìm hiểu thêm

1.3.1.1. đường link bao gom hỗ trợ học từ vận bằng flashcard, giải thích ngữ pháp, cách hiểu được văn thoại

1.4. Hiển thị quảng cáo cho nhà tài trợ

1.4.1. quảng cáo ở dưới game

1.5. có lôgo một cửa hàng bán đồ

1.5.1. người chơi co thể click vao để đỗi điễm thưỡng

1.5.1.1. ngươi chơi không cần làm thành viên đẽ đỗi, nhưng nếu chưa giùm hết điểm va muốn tích tiếp lần sau thì phải tạo tài khoãng

1.5.1.1.1. mua xong rồi, web sẽ tự trừ điểm

1.6. (sau này) có thể sẽ làm một page ranking cho những thành viên tích thu nhiều điểm nhất

1.6.1. có thể sẽ có một trang giành cho web đã hổ trợ được gì cho từ thiện rồi

2. Back-end

2.1. Post câu hỏi và nhiều câu trả lời

2.1.1. câu hỏi co 3 level: dễ ( nhiều) vừa ( trung bình) và khó ( ít )

2.1.1.1. dễ

2.1.1.1.1. đa số là cách câu từ vận

2.1.1.1.2. sẽ có câu ngữ pháp rất đơn giản

2.1.1.1.3. một câu đúng được 100 điểm

2.1.1.2. vừa

2.1.1.2.1. sẽ có vài câu trách nghiệm

2.1.1.2.2. những câu tục ngữ khó hơn

2.1.1.2.3. từ vận khó hơn

2.1.1.3. khó

2.1.1.3.1. nhiều đoạn văn ngắn đọc và trả lời

2.1.1.3.2. tử vận sat/ toefl

2.1.1.3.3. có thể sẽ cho ngừi chơi làm quen với những câu thục ngữ hay nói trong tiếng anh

2.2. Quản lý thành viên

2.2.1. Profile của thành viên

2.2.1.1. tất cả điểm

2.2.1.2. điểm cho từ thiện

2.2.1.3. món quà cho từ thiện

2.2.1.4. # câu hỏi trả lời đúng

2.2.2. Điểm số của thành viên

2.2.2.1. Trừ điểm số tương ứng khi quy đổi quà từ thiện

2.2.2.1.1. tính số điểm thành viên đã góp cho từ thiện

2.3. Quản lý những món quà từ thiện

2.3.1. tích tiền từ nhà tài trợ/ quãng cáo đễ mua những phần cơm, phần quà

2.3.1.1. chưa quyết định : đưa từ thiện tiền đễ mua cho trẻ em, hay mua rồi tặng cho từ thiện

2.3.1.1.1. phải chọn vài nơi làm từ thiện

2.4. Quản lý quảng cáo của nhà tài trợ

2.4.1. kiếm nhà tại trợ

2.4.1.1. trả tiền bằng lượt view

2.5. Quản lý viết giải thích câu hỏi

2.5.1. giải thích từ vận

2.5.1.1. hỗ trợ phần mềm flashcard đơn giản bằng từ vận của game

2.5.2. giải thích ngữ pháp

2.5.2.1. viết ví dụ về ngữ pháp

2.5.3. giải thích các câu hỏi về một đoạn văn

2.6. Quản lý hệ thống quy đổi điểm số

2.6.1. 1 câu 100d

2.6.1.1. 1,000 d= 1,500 vnd

2.6.1.1.1. 1 bắt cơm

2.6.1.2. 2,000 d= 3,000 vnd

2.6.1.2.1. 1 gói mì gói

2.6.1.2.2. 1 quả trứng gà

2.6.1.3. 3,000 d= 4,500 vnd

2.6.1.3.1. 1 trái bắp

2.6.1.3.2. 1 củ khoai

2.6.1.4. 4,000 d= 6,000 vnd

2.6.1.4.1. 1 bịch sữa

2.6.1.4.2. 1 phần cơm

2.6.1.5. 10,000 d=15,000 vnd

2.6.1.5.1. 1 kg gạo