A Épica

Keep track of all your to-dos for school with this template. You can turn all assignments into tasks using the task widget, set priorities, deadlines and mark progress.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A Épica by Mind Map: A Épica

1. Introdución

1.1. Ëpica > "epos" (poema épico)

1.1.1. ἔπος (palabra, obra)

1.2. Non hai tradición oral na épica latina

1.2.1. Imitación doutros autores gregos

1.3. Ten trazos propios, polo que ten unha gran influencia posteriormente

2. Características

2.1. Epos > narración obra

2.2. Na épica os persoaxes son de influencia colectiva

2.2.1. Na lírica contan os sentimentos persoais do poeta

2.3. Falta de obxectividades

2.4. Heroes propios

2.5. A súa orixe

2.5.1. É oral e cantada. No caso da épica latina non.

2.6. A forma

2.6.1. Verso > hexámetro

2.7. O tema

2.7.1. Victorias e fazañas dos heroes

2.8. Figuras heroicas

2.8.1. Encarnan os valores morais e as actitudes sociais máis prezados pola cultura que os creou.

2.9. Figuras retóricas

2.9.1. Fórmulas (epítetos de personaxes) símiles e comparacións

3. Antecedentes

3.1. Elogia

3.1.1. O obxecto específico da poesía épica é cantar as fazañas dos reis e dos caudillos e as guerras funestas

3.1.2. Son inscricións funerarias en verso, en eloxio dun defunto.

3.1.3. Carmina convivalia (cantos de banquetes)

3.1.3.1. Eran cantos ao final dos banquetes, ás veces acompañados de frautas, nos que se narraban as fazañas dos heroes.

3.1.4. Carmina triumphalia (cantos de trunfo)

3.1.4.1. Eran cantados polos soldados que acompañaban nunha guerra ao xeneral vencedor na procesión triunfal dende Roma ata o Capitolio

3.1.5. Neniae (cantos fúnebres).

3.1.5.1. Nas honras fúnebres de personaxes ilustres, os parentes nun principio, e logo mulleres contratadas para iso, as praeficae ou plañideiras, recitaban unha fúnebre melopea co eloxio do defunto, das súas virtudes e dos seus feitos heroicos.

4. Épocas, autores e obras

4.1. Época arcaica (III – II a.C)

4.1.1. Livio Andrónico

4.1.1.1. escribiu a Odussia, considerada como o primeiro poema épico romano.

4.1.1.1.1. É a Odisea de Homero no ámbito latino

4.1.2. Gneo Nevio

4.1.2.1. escribíu Poenicum Bellum (guerra púnica)

4.1.2.1.1. primeiro libro orixinal na épica romana.

4.1.3. Ennio

4.1.3.1. excribiu Annales (anais) que é a historia de Roma dende as súas orixes.

4.1.3.2. Foi o poeta naciona romano por excelencia ata a chegada de Virxilio.

4.2. Época clásica (I a.C. – I d.C.)

4.2.1. Exaltación dos valores morais da Roma arcaica.

4.2.1.1. magnifñicanse os heroes romanos que encarnan estes valores

4.2.2. Virxilio

4.2.2.1. Escribe a Eneida, poema épico-heroico que narra o periplo do heroe troiano Eneas.

4.2.3. Ovidio

4.2.3.1. O seu poema épico-mitolóxico, Metamorfose, de ton máis superficial có anterior, relata os cambios de forma que sufriron diversos personaxes.

4.2.4. Lucano

4.2.4.1. A Farsalia, poema épico-histórico, narra os acontecementos da guerra civil entre os xenerais Xulio César e Pompeio.

4.3. Época posclásica (s. I. d.C.)

4.3.1. Excesiva retórica e ornamento

4.3.2. Silio Itálico

4.3.2.1. Púnica

4.3.3. Valerio Flaco

4.3.3.1. Argonauticas

4.3.4. Papinio Estacio

4.3.4.1. Tebaida e Aquileida

5. Virxilio

5.1. Virxilio (70 –19 a.C.)

5.1.1. Nace en Mantua

5.1.2. Estuda varioa anos en Milán e Roma

5.1.2.1. despois vai a Nápoles a estudar filosofía co epicúreo Sirón

5.1.3. A súa primeira obra é Bucólicas

5.1.4. Vai formar parte dos círculos literarios de Mecenas e Augusto

5.1.4.1. Escribe Xeórxicas

5.1.4.2. E a Eneida

5.1.4.2.1. Gran epopea nacional de Roma

5.1.4.2.2. Obra que el ordeou que se queimara, pero non se fixo aís e co permiso do emperador Augusto publicouse tal e como el a deixara

5.2. A Eneida

5.2.1. Foi un encargo de Augusto

5.2.1.1. Epopea nacional de Roma

5.2.2. É unha síntese da Odisea e da Ilíada

5.2.3. Está composta por doce libros

5.2.3.1. Os seis primeiros sobre a viaxe de Eneas, como na Odisea

5.2.3.2. Os seis segundos sobre as guerras no Lacia, como na IlÍada

5.2.4. Ten elementos propios da épica tradicional

5.2.4.1. símiles, comparacións, fórmulas, arcaísmos.

5.2.5. O punto de orixe das aventuras de Eneas é a cólera de Xuno.

5.2.5.1. tradición épica

5.2.6. Novidades de Virxilio

5.2.6.1. Uso da profecía

5.2.6.1.1. introduce momentos da historia de Roma para loubar ó emperador Augusto.

5.2.6.2. Descripción de personaxes

5.2.6.2.1. como por exemplo a raíña Dido

5.3. Finalidade da obra

5.3.1. Exaltación de Roma

5.3.2. Glorificación de Augusto

5.3.3. Ser un poema épico nacional que vincule á familia imperial con Eneas

5.3.4. Xustificar o poderío de Roma

5.3.5. Busca do heroe colectivo

5.3.6. Busca do romano tipo

5.3.6.1. home de acción, enérxico e piadoso cos deuses.

5.4. Estilo

5.4.1. Imitación a Homero

5.4.2. Vastos coñecementos

5.4.3. Glorificación de Roma

5.4.3.1. proporciona unidade a toda a obra

5.4.4. subxectividade

5.4.5. evocación da luminosidades, cores e sons

5.4.6. todo iso proporcionoulle á obra fama permanente desde a idade media

5.5. A sensibilidade poética en Virxilio

5.5.1. emprega a delicadeza, a sensibilidade e o amor á natureza