Туризм менеджменті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Туризм менеджменті by Mind Map: Туризм менеджменті

1. Туризм менеджментінің теориялық негіздері мен қағидалары

1.1. Кәсіпорын менеджменті

1.2. Қарым қатынас жасау әдісі

2. Туризм индустриясы мен қызмет көрсету саласындағы менеджмент ролі

2.1. Жоспарлау

2.1.1. Ынталандыру

2.2. Басқару

2.2.1. Іске асыру

2.3. Ұйымдастыру

2.3.1. Қадағалау

3. Туризм менеджментінің функциялары мен принциптері

3.1. Іске асыру

3.2. Жоспарлау

3.3. Ұйымдастыру

4. Басқару шешімі: қабылдау процессі, іске асыру, нәтиже

4.1. Ұйымдық

4.2. Формальды емес

4.3. Мөлшерлік

5. Заманауи менеджмент әдістері

5.1. Кәсіпорын менеджменті

5.1.1. Ақша менеджменті

6. Менеджер ерекшелігі: тұлға, билік, бедел

7. Туристік индустриясы кәсіпорындарын басқару стилі

7.1. Авторитарлы

7.2. Либералды

7.3. Демократиялық

8. Туристік кәсіпорын персоналын басқару

8.1. Басқару

8.2. Ынталандыру

8.3. Жұмыс күшін ұлғайту

9. Туризмді басқару жүйесі мен құрылымы

9.1. Әкімшілік әдіс

9.2. Әлеуметтік - психологиялық әдіс

9.3. Коммерциялық есептеу әдістері

10. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы ортасы

10.1. Бәсеке

10.1.1. Ұсыну

10.1.1.1. Еңбек

11. Туризмдегі еңбек процессін басқару

11.1. Болжалдау

11.2. Бақылау

11.3. Мотивация

12. Туризм менеджментіндегі байланыс процессі

12.1. Интернет

12.2. Радио

12.3. Телефон

12.4. Почта

13. Іскерлік қарым қатынас

13.1. Саудаласу

13.2. Келіссөз

14. Шиеленіс, өзгеріс, күйзеліс: алдын алу әдістері мен басқару ерекшелігі

14.1. Әлеуметтік

14.1.1. Мүдде

14.2. Жергілікті

14.2.1. Іскерлік

14.3. Мемлекет аралық

15. Туризм менеджментінің тиімділігі

15.1. Бағалау

15.1.1. Талдау

15.2. Талдау

15.3. Жоспарлау