Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Problem: Red u banci by Mind Map: Problem: Red u banci
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Problem: Red u banci

Operacije nad redom

FrontQ()

EnQueueQ()

DeQueueQ()

InitQ()

IsEmptyQ()

Tipovi podataka

Statički

Brojevni, Integer

Slovni, Character

Dinamički

Pokazivači

Tip funkcije

Void

Implementacija reda

Polje

Cirkularno, Jednodimenzionalno, 2 Kursora, Na čelo reda, Na dno reda

Pokazivač

Elementi

2 Pokazivača, Na početak reda, Na kraj reda

Mehanizmi agregacije

Polje

Jednodimenzionalno

Zapis

Ime i prezime klijenta

Godina rođenja klijenta

Vrsta transakcije, Uplate / isplate, Plaćanje računa, Kredit

Stanje na bankovnom računu

Funkcije

Dodavanje zapisa o klijentima

Pretraživanje klijenata prema godini rođenja

Pretraživanje klijenata prema stanju na bankovnom računu

Simuliranje zatvaranja i otvaranja šaltera

Pretraživanje

Slijedno

Godina rođenja klijenta, 1945.

Stanje na bankovnom računu, 100>

Vrsta transakcije, Kredit

Složenost operacija nad redom

Implementacija pomoću cirkularnog polja

O(1)

Implementacija pomoću pokazivača

O(1)