Problem: Red u banci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Problem: Red u banci by Mind Map: Problem: Red u banci

1. Operacije nad redom

1.1. FrontQ()

1.2. EnQueueQ()

1.3. DeQueueQ()

1.4. InitQ()

1.5. IsEmptyQ()

2. Tipovi podataka

2.1. Statički

2.1.1. Brojevni

2.1.1.1. Integer

2.1.2. Slovni

2.1.2.1. Character

2.2. Dinamički

2.2.1. Pokazivači

3. Tip funkcije

3.1. Void

4. Implementacija reda

4.1. Polje

4.1.1. Cirkularno

4.1.1.1. Jednodimenzionalno

4.1.1.2. 2 Kursora

4.1.1.2.1. Na čelo reda

4.1.1.2.2. Na dno reda

4.2. Pokazivač

4.2.1. Elementi

4.2.2. 2 Pokazivača

4.2.2.1. Na početak reda

4.2.2.2. Na kraj reda

5. Mehanizmi agregacije

5.1. Polje

5.1.1. Jednodimenzionalno

5.2. Zapis

5.2.1. Ime i prezime klijenta

5.2.2. Godina rođenja klijenta

5.2.3. Vrsta transakcije

5.2.3.1. Uplate / isplate

5.2.3.2. Plaćanje računa

5.2.3.3. Kredit

5.2.4. Stanje na bankovnom računu

6. Funkcije

6.1. Dodavanje zapisa o klijentima

6.2. Pretraživanje klijenata prema godini rođenja

6.3. Pretraživanje klijenata prema stanju na bankovnom računu

6.4. Simuliranje zatvaranja i otvaranja šaltera

7. Pretraživanje

7.1. Slijedno

7.1.1. Godina rođenja klijenta

7.1.1.1. 1945.

7.1.2. Stanje na bankovnom računu

7.1.2.1. 100>

7.1.3. Vrsta transakcije

7.1.3.1. Kredit

8. Složenost operacija nad redom

8.1. Implementacija pomoću cirkularnog polja

8.1.1. O(1)

8.2. Implementacija pomoću pokazivača

8.2.1. O(1)