Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Problem: Red u banci by Mind Map: Problem: Red u banci
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Problem: Red u banci

Operacije nad redom

FrontQ()

EnQueueQ()

DeQueueQ()

InitQ()

IsEmptyQ()

Tipovi podataka

Statički

Brojevni, Integer

Slovni, Character

Dinamički

Pokazivači

Tip funkcije

Void

Implementacija reda

Polje

Cirkularno, Jednodimenzionalno, 2 Kursora, Na čelo reda, Na dno reda

Pokazivač

Elementi

2 Pokazivača, Na početak reda, Na kraj reda

Mehanizmi agregacije

Polje

Jednodimenzionalno

Zapis

Ime i prezime klijenta

Godina rođenja klijenta

Vrsta transakcije, Uplate / isplate, Plaćanje računa, Kredit

Stanje na bankovnom računu

Funkcije

Dodavanje zapisa o klijentima

Pretraživanje klijenata prema godini rođenja

Pretraživanje klijenata prema stanju na bankovnom računu

Simuliranje zatvaranja i otvaranja šaltera

Pretraživanje

Slijedno

Godina rođenja klijenta, 1945.

Stanje na bankovnom računu, 100>

Vrsta transakcije, Kredit

Složenost operacija nad redom

Implementacija pomoću cirkularnog polja

O(1)

Implementacija pomoću pokazivača

O(1)