Міжнародні інформаційні системи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Міжнародні інформаційні системи by Mind Map: Міжнародні інформаційні системи

1. Культурологічні

1.1. Лінгвістичні

1.1.1. UNIMARC

1.1.2. USMARC

1.2. Навчальні

1.2.1. Дистанційна освіта

1.3. Бібліотечно-архівні

1.3.1. формат MARC

1.3.1.1. INTERMARC

2. Владні

2.1. Президентські

2.1.1. Інформаційна система президента США

2.1.1.1. Рада Національної Безпеки (NSC)

2.1.1.2. FedWorld платформа

2.2. Урядові та парламентські

2.2.1. автоматизовані системи управління (АСУ)

2.2.2. системи управління виробництвом (АСУВ)

2.2.3. технологічними процесами (АСУТП)

3. Науково-технічні

3.1. Інформаційні системи в наукових дослідженнях

3.1.1. SIMULA, GASP-IV, VHDL

3.1.2. АЛСИМ-2

3.1.3. ТАИС

3.1.4. НЕДИС

3.2. Екологічні

3.2.1. Автоматизована система регіонального екологічного прогнозу (АСРЕП).

3.2.2. Розпізнання образів

3.2.3. Аналіз часових рядів

3.2.4. Концептуально-балансове (компартментне) моделювання

3.2.5. Балансові моделі

3.2.6. Інформаційне забезпечення агроекологічних моделей

3.3. Геоінформаційні

3.3.1. Централізована Система Баз Даних з науково-технічної інформації (ЦСБД НТІ)

4. Соціальні

4.1. Правничі інформаційні системи

4.2. моніторинг

4.2.1. моніторингова інформаційно-аналітична система (МІАС)

4.2.1.1. OLAP (Online Analytical Processing)

4.2.1.1.1. створення інформаційних систем керівника (Executive Information System)

4.2.1.1.2. коштів підтримки прийняття рішень (Decision Support System)

4.2.1.1.3. використання архітектури сховища даних (data warehouse)

4.2.1.2. Програма AJIEKC

4.2.1.3. експертно-діагностична система МАКС

5. Фінансово-економічні

5.1. банківські

5.2. бізнесові

5.3. фінансові