Stijl in fictieve en non-fictieve teksten

Theorie woordenschat H1 t/m 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Stijl in fictieve en non-fictieve teksten by Mind Map: Stijl in         fictieve en        non-fictieve teksten

1. Stijlmiddelen bewust inzetten. Doel: tekst aantrekkelijk maken

1.1. Retorische middelen

1.1.1. Beeldspraak (figuurlijk taalgebruik)

1.1.1.1. vergelijking (evt. met als)

1.1.1.1.1. object en beeld worden met elkaar vergeleken

1.1.1.2. metafoor

1.1.1.2.1. object wordt weggelaten en vervangen door het beeld

1.1.1.3. personificatie

1.1.1.3.1. een levenloos ding krijgt menselijke eigenschappen (werkwoorden)

1.1.1.4. metonymie

1.1.1.4.1. een specifieke eigenschap wordt genoemd (beeld) en niet het object

1.1.2. stijlfiguren (gevoelswaarde)

1.1.2.1. hyperbool

1.1.2.1.1. overdrijving

1.1.2.2. understatement

1.1.2.2.1. afzwakking

1.1.2.3. litotes

1.1.2.3.1. ontkenning van het tegenovergestelde

1.1.2.4. eufemisme

1.1.2.4.1. verzachting (niet kwetsend)

1.1.2.5. paradox

1.1.2.5.1. schijnbare tegenspraak

1.1.2.6. antithese

1.1.2.6.1. tegenstelling

1.1.2.7. repetitio

1.1.2.7.1. herhaling

1.1.2.8. enumeratio

1.1.2.8.1. (lange) opsomming

1.1.2.9. opsomming in drieën

1.1.2.9.1. God, vaderland en Oranje

1.1.2.10. climax

1.1.2.10.1. opsomming naar een hoogtepunt

1.1.3. Uitdrukkingen

1.1.3.1. zonder woordparen

1.1.3.2. met woordparen

1.1.3.2.1. rijmende woordparen

1.1.3.2.2. niet-rijmende woordparen

1.1.3.3. collocaties

1.1.3.3.1. zonder werkwoord

1.1.3.3.2. vast werkwoord

1.1.3.3.3. woordpaar zonder werkwoord

1.1.3.3.4. woordpaar met vast werkwoord

1.1.4. Rijm

1.1.4.1. alliteratie (beginrijm)

1.1.4.1.1. de zon zakt in de zee

1.1.4.2. eindrijm

1.1.4.2.1. ik hou van jou, viooltjes zijn blauw, ik blijf je trouw

1.1.4.3. assonantie (binnenrijm/klinkerrijm)

1.1.4.3.1. in het diepste van mijn hart heb ik je lief

2. ((on)bewust) fout maken = stijlfout

2.1. contaminatie

2.1.1. woorden of uitdrukkingen worden verkeerd gecombineerd

2.2. pleonasme

2.2.1. een eigenschap van een zaak/persoon wordt (onnodig) genoemd

2.3. tautologie

2.3.1. twee woorden met dezelfde betekenis uit dezelfde woordsoort