Opettaja kanssaoppijana sosiaalisessa mediassa

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opettaja kanssaoppijana sosiaalisessa mediassa by Mind Map: Opettaja kanssaoppijana  sosiaalisessa mediassa

1. Milloin toimii?

1.1. Opiskelijat

1.1.1. Ryhmät 10-30 hlö

1.1.2. Osallistujat tuntevat toisensa

1.1.3. Osaamisen taso vaihtelee

1.2. Sisällöt

1.2.1. Monimutkainen ilmiökenttä

1.2.2. Ryhmien oma luova ajattelu

1.2.3. Mahdollista valita alusta tarpeiden mukaan, ei toisinpäin - case Moodlen "blogit"

1.3. Opetuksen organisoiminen

1.3.1. Tiimiopettajuus tai työparit

1.3.2. Tukipalvelut

1.3.3. Selkeät ja rajatut tehtävänannot

1.3.4. Esimerkin näyttäminen

2. Parasta?

2.1. Oppimisen ilo

2.1.1. Opiskelijat näkevät kättensä jäljen

2.1.2. Huumori ja leikillisyys, ml. tekniikan kömmähdykset

2.1.3. Yllättävät oivallukset

2.1.4. Myös tämä mindmap-työväline on tietenkin kurssin löydöksiä :-)

2.2. Kannustava palaute

2.2.1. Paras kurssi, innostava, opastanut ulos mukavuusalueelta

2.3. Ajan säästäminen

2.3.1. Jaettu vastuu: ongelmanratkaisutilanteissa jokainen on sekä oppija että opettaja

2.3.2. Mahdollistaa kurssivastaavien keskittymisen olennaiseen

2.4. Ajantasainen tieto

2.5. Tiedon läpinäkyvyys

2.5.1. Eroon yksisuuntaisesta "suoritusten tekemisestä" opettajalle

2.5.2. Motivaatio

2.5.3. Parempi laatu

2.6. Verkko-opetustiimin tuki

3. Haastavinta?

3.1. Resurssit

3.1.1. "Yes I can" ei yksin riitä

3.1.2. Tukipalvelut

3.2. Asenteet

3.2.1. Osalle opiskelijoista some on viihdettä, ei asiaa

3.3. Hetkelliset paniikit

3.3.1. "Voi **** teksti hävisi / oikeudet puuttuu / nyt se on taas nurin"

3.3.2. Kehittyy: ongelmanratkaisutaito, tilannetaju, taito viestiä asia rakentavasti

3.4. Jatkuva oppiminen

3.4.1. Työvälineiden kehitys ja versiot

3.4.2. Materiaalit ja ohjeistukset kertakäyttökamaa

3.4.3. Alusta saattaa kadota kokonaan

3.4.4. Valinnat saatetaan tehdä sokkona ja toivotaan, että onnistuu

4. Yllättävintä?

4.1. Tekniikka

4.1.1. "Unauthorized access" ja 100 erilaista tapaa, joilla tekniikka voi pettää

4.1.2. ...silti 999 tapauksessa tuhannesta työ on viety onnistuneesti maaliin!

4.2. Ihmisten asenteiden nopea muutos

4.2.1. "Olen luonteeltani negatiivinen ihminen ja olin hämmästynyt, että tästä tuli näin mukavaa"

4.3. Oma jämähtäminen

4.3.1. Blogit ja wikit olivat uutta vuonna 2004, ei 2010-luvulla

4.3.2. Kokeilut yhä liikaa omilla ehdoilla: esim. teksti > kuva > video