Електронні послуги

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Електронні послуги by Mind Map: Електронні послуги

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ

1.1. Адміністративні послуги

1.2. Неадміністративні послуги

1.3. Інтегровані офіси надання адміністративних послуг

2. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ -ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ

2.1. Загальні відомості та сутність електронних послуг

2.2. Організація надання електронних адміністративних послуг

3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

3.1. Загальні відомості

3.2. Електронні публічні послуги в країнах Європи

3.3. Електронні публічні послуги в країнах Азії

4. ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ І МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

4.1. Стан впровадження електронних адміністративних послуг на центральному рівні

4.1.1. Електронні адміністративні послуги Державної служби з геодезії, картографії та кадастру України

4.1.2. Електронні адміністративні послуги Державної архітектурно-будівельної інспекції України

4.1.3. Електронні адміністративні послуги Міністерства екології та природних ресурсів України

4.1.4. Електронні адміністративні послуги Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

4.1.5. Електронні адміністративні послуги Міністерства юстиції України

4.1.6. Електронні адміністративні послуги Державної фіскальної служби України

4.1.7. Електронні адміністративні послуги Пенсійного фонду України

4.2. Стан впровадження електронних адміністративних послуг та окремих інших електронних сервісів на місцевому рівні

5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

5.1. Національні портали та веб-сайти електронних послуг органів влади центрального і місцевого рівня

5.2. Портали електронних послуг країн світу

6. ГЛОСАРІЙ

6.1. Адміністративна послуга

6.1.1. результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону

6.2. Електронна послуга

6.2.1. послуга, надана громадянам та організаціям в електронному вигляді за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

6.3. Електронна адміністративна послуга

6.3.1. адміністративна послуга, що надається суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій

6.4. Суб’єкт звернення

6.4.1. фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг

6.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги

6.5.1. орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

6.6. Центр надання адміністративних послуг

6.6.1. постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг

7. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ