ФІЗИКА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ФІЗИКА by Mind Map: ФІЗИКА

1. Механіка

1.1. Кінематика

1.1.1. Рівноприскорений рух

1.1.2. Равномірний рух

1.2. Динаміка

1.2.1. Сили в природі

1.3. Статика

1.4. Закони збереження

1.5. Механічні коливання і хвилі

1.6. Релятивістська механіка

2. Молекулярна фізика і термодинаміка

2.1. Молекулярно- кінетична теорія

2.2. Термодинаміка

3. Оптика

3.1. Хвильова оптика

3.2. Квантова оптика

4. Атомна і ядерна фізика

4.1. Випромінювання і поглинання світла атомами

4.2. Радіоактивність

4.3. Фізика елементарних частинок

5. Електродинаміка

5.1. Електростатика

5.2. Електричний струм

5.3. Електромагнітне поле

5.4. Електромагнітні коливання і хвилі