Copy of Spenning i lufta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Copy of Spenning i lufta by Mind Map: Copy of Spenning i lufta

1. Lærerplanen

2. Filmer

2.1. Vann og statisk elektrisitet

2.2. Statisk elektrisitet

2.3. Hvordan strøm lages i kraftverk

2.4. Gødelampa

2.5. Stor og liten spenning (flash, Velg explorer som program for å åpne fila.)

2.6. Måle strøm (flash)

2.7. Parallellkopling (flash)

2.8. Strøm kan være farlig

3. Arbeidskrav

4. Hjelp

5. Lærerstoff Trigger

6. Forsøk på torsdager

7. Forsøk

7.1. Tiltrekke og frastøte(Trigger s.140)

7.2. Mål strøm fra eddik(trigger s.147

7.3. Bli kjent med noen elektriske koplinger s. 161

8. Kjernebegrep

8.1. Statisk elektrisitet

8.2. Elektrisitet(elektrodynamikk)

8.3. Ampere

8.4. Isolator

8.5. Motstand

8.6. Ohms lov

8.7. Seriekopling

8.8. Paralellkopling

8.9. Hvordan fungere en sikring.

8.10. Kortslutning

8.11. Hvordan fungerer et batteri

8.12. Ledere