Fotball i faget KRØ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fotball i faget KRØ by Mind Map: Fotball i faget KRØ

1. Balltilvenning

1.1. Frilek med ball. Kun fotbruk

1.2. Stafetter

1.3. sittefotball

2. Passning/mottak

2.1. teori

2.2. to og to i praksis

2.3. korte passninger/mottak

2.4. Lange passninger/mottak

2.4.1. Øvelse passning/mottak

3. Føring av ball

3.1. øvelser

3.2. øvelser

4. Fotballregler

4.1. Regler for 7er fotball

4.2. Fairplay

5. Skudd

5.1. Teori. Forskjell skudd/passning

5.2. Skuddtrening stort mål

5.3. Presisjonsskudd

5.3.1. kjeglelek

5.3.2. skudd på små mål

6. Ferdigheter: Teori