Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medeltiden by Mind Map: Medeltiden

1. Vilka blev konsekvenserna av digerdöden?

1.1. Loppor på råttor spred sjukdomen från Kina

1.2. Man fick svarta fläckar

1.3. Spreds i luften med tex hosta

1.4. Nästan en tredjedel dog

1.5. Många oskyldiga människor straffades

1.6. De som överlevde fick mer mat och högre lön

2. På vilka sätt förändrades Sverige med att landet blev kristet?

2.1. Ny tro och bara en gud

2.2. Det byggdes kyrkor och kloster

2.3. Kyrkan hade mycket makt om hur man skulle leva

2.4. Trälar blev fria

2.5. Folket fick betala skatt till kyrkan

2.6. Skola och sjukvård i klostren

3. Hur styrdes Sverige?

3.1. Sverige blev ett land med en kung

3.2. Kungen bestämde mycket

3.3. Fogdar tog in skatt (del av skörden eller fångsten) till kungen

3.4. Fyra fridslagar

3.4.1. Hemfrid

3.4.2. Kyrkofrid

3.4.3. Tingsfrid

3.4.4. Kvinnofrid

3.5. Stockholm blev huvudstad

4. Viktiga personer

4.1. Heliga Birgitta

4.1.1. Uppenbarelser där Gud talade till henne

4.1.2. Flyttade till Rom för att få lov av påven att bygga ett kloster

4.1.3. Klostret byggdes efter hennes död i Vadstena

4.1.4. Blev förklarad som helgon av påven

4.2. Olof Skötkonung

4.2.1. Levde på 900-talet

4.2.2. Sveriges förste kung

4.2.3. Blev kristen och sa att gud ville att alla skulle lyda kungen

4.3. Birger jarl

4.3.1. Bestämde att bönderna skulle betala skatt

4.3.2. Bestämde att det skulle byggas städer

4.3.3. Bestämde att Sverige skulle ha de fyra fridslagarna

5. Förändringar från vikingatiden

5.1. Sverige ett land med en kung

5.2. Kristendom

5.3. Städer

5.4. Adel och präster

5.5. Inga trälar

5.6. Skatt

5.7. Latinska bokstäver istället för runor

5.8. Våldsamma vikingaresor avtog

6. Hur levde människorna?

6.1. Bönder

6.1.1. Bodde i byar

6.1.1.1. Boningshus

6.1.1.1.1. Eld i mitten

6.1.1.1.2. Rök genom hål i taket

6.1.1.1.3. Sängar med halm utmed väggarna

6.1.1.2. Visthusbod, fähus, vedbod, kvarn och kyrka

6.1.2. Odlade, fiskade och jagade

6.1.2.1. Rovor, korn och råg

6.1.2.2. Kor, hästar, får

6.1.2.3. Katter

6.1.3. Mat

6.1.3.1. Vardag

6.1.3.1.1. Gröt, ärtsoppa, kålsoppa

6.1.3.2. Fest

6.1.3.2.1. Fisk, kött, kokta morötter

6.1.4. Barnen hjälpte till med arbetet och ingen gick i skola

6.2. Borgare

6.2.1. Många nya städer

6.2.2. Städer hade ofta en mur -> borg -> borgare

6.2.3. Marknader

6.2.3.1. Borgmästaren berättade nyheter

6.2.3.2. Tyger, kryddor, mat, gycklare, avrättningar

6.2.4. Många hantverkare

6.2.4.1. Mästare lärde upp lärlingar

6.2.4.2. Tunnor, kläder, skor, öl

6.3. Präster

6.3.1. Varje by valde en präst

6.3.2. Kunde språket latin

6.3.3. Kloster

6.3.3.1. Odlade kryddor och örter

6.3.3.2. Tillverkade mediciner

6.3.3.3. Nunnor och munkar

6.3.3.4. Hjälpte sjuka

6.3.3.5. Skrev av böcker

6.3.3.6. Hade skola för pojkar som skulle bli munkar eller präster

6.4. Adel

6.4.1. Stormän som anställde riddare

6.4.2. Riddare

6.4.2.1. Page

6.4.2.1.1. 12 år

6.4.2.1.2. Tjänare som hjälpte till med enkla saker

6.4.2.2. Väpnare

6.4.2.2.1. 15 år

6.4.2.2.2. Lärde sig använda vapen

6.4.2.2.3. Hjälpte riddarna

6.4.2.3. Dubbad till riddare

6.4.2.3.1. 21 år

6.4.2.3.2. Stred för kungen

6.4.2.3.3. Hjälm, ringbrynja, lans, svärd, sköld

6.4.2.3.4. Tornering

6.4.3. Betalade ingen skatt

6.4.4. Rika