Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Verden by Mind Map: Verden
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Verden

Afrika

Nord-Afrika

Sentral-Afrika

Sørlige Afrika

Vest-Afrika

Øst-Afrika

Andre områder

Antarktis

Arktis

Nord-Amerika

Grønland (Danmark)

Hvor skal denne plasseres???   Grønland er verdens største øy. Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa. Grønlands offisielle navn er Kalaallit Nunaat, som betyr 'menneskenes land'. Grønland inngikk i Norgesveldet i 1261. I 1814 ble realunionen mellom Danmark og Norge oppløst som følge av Kieltraktaten, og Norge ble tvunget inn i en ny union med Sverige. De gamle norske skattlandene Island, Færøyene og Grønland fulgte derimot ikke med Norge, men ble beholdt av Danmark og innlemmet i Det danske riksfelleskap. Grønland var frem til 5. juni 1953 en dansk koloni. Ved endringen av den danske grunnloven fikk øya da status som et dansk amt. Etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland selvstyre med virkning fra 1. mai 1979. Den 21. juni 2009 fikk de utvidet selvstyre på de fleste områder, bortsett fra i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Dermed ble ytterligere makt og ansvar overført fra danske politiske myndigheter til grønlandske politiske myndigheter. Grønnland har gradvis overtatt mer og mer av det økonomiske og forvaltningsmessige ansvaret fra den danske stat.  

Bahamas

Belize

Canada

Cuba

Mexico

USA

Sør-Amerika

Argentina

Brasil

Colombia

Paraguay

Peru

Panama

Asia

Nord-Asia

Sentral-Asia

Sør-Asia

Sørøst-Asia

Vest-Asia

Midtøsten

Arabiske halvøy og Persiabukta

Øst-Asia

Oseania

Australasia

Meanesia

Mikronesia

Polynesia

Europa

Norden

Vest-Europa

Øst-Europa

Sør-Europa og Balkan

Sentral Europa

De baltiske stater