Prvouka 2. třída RYBNÍK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prvouka 2. třída RYBNÍK by Mind Map: Prvouka 2. třída RYBNÍK

1. Blízký v okolí

1.1. Petrův

2. Rostliny

2.1. Orobinec širokolistý

2.2. Stulek žlutý

2.3. Rákos obecný

2.4. Leknín bílí

2.5. Vrba

3. Co to je ?

3.1. Voda zadržená v krajině

3.2. Jámá do které teče voda

4. K čemu je

4.1. K chovu ryb

5. Kdo v něm žije

5.1. Bezobratlý

5.1.1. Rak bahenní

5.1.1.1. Všežravec

5.1.2. Plankton

5.1.2.1. je vidět v mikroskopu

5.1.3. Škeble rybniční

5.1.3.1. dýchá žábrami

5.1.4. Potápník vroubenatý

5.1.4.1. Je dobrý letec

5.1.5. Komár pisklavý

5.1.5.1. samičky sají nektar květu

5.1.6. Vážka

5.1.6.1. Živí se drobným hmyzem

5.2. Obojživelníci

5.2.1. Ocasí

5.2.1.1. Oči mají výčka

5.2.1.2. Ocas mají celý život

5.2.2. Bezocasí

5.2.2.1. Zkrácené tělo bez ocasu

5.2.2.2. Mezi prsty mají blánu

5.2.3. Ropucha obecná

5.2.4. Skokan zelený

5.2.5. Mlok Skvrnitý

5.2.6. čolek obecný

5.3. Plazy

5.3.1. Úžovka

5.3.1.1. Dlouhá 120 cm

5.3.1.2. druh hladká

5.3.1.3. žije v evropě

5.3.1.4. Přezimuje ve sklepě

5.3.1.5. Rozmnožování

5.3.1.5.1. Snese 30 vajíček

5.3.1.6. Nebezpečí

5.3.1.6.1. Čáp

5.3.1.7. Živý se

5.3.1.7.1. rybkami

5.3.1.8. Pohybuje se

5.3.1.8.1. Plaváním