Художні засоби

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Художні засоби by Mind Map: Художні засоби

1. Літота

1.1. Художнє применшення

2. Гіпербола

2.1. Художнє перебільшення

3. Порівняння

3.1. Порівняння двох предметів або явищ на підставі їх схожості

4. Епітет

4.1. Художнє означення

5. Метафора

5.1. Вживання слів у переносному значенні

6. Паралелізм

6.1. Зв'язок кількох елементів у творі (аналогія)

7. Оксиморон

7.1. Поєднання непоєднуваних понять і явищ

8. Алегорія

8.1. Інакомовне відображення понять і образів

9. Іронія

9.1. Подвійний смисл, іносказання (насмішка)

10. Персоніфікація

10.1. Уподібнення явищ природи живим істотам